КРЕДИТИ ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНЕ БАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Кредити за предузетнике и предузећа

Ову кредитну линију могу користити правна лица и предузетници који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити, укључујући и новооснована правна лица, а намијењена је за набавку основних и обртних средстава и плаћање пореских обавеза. У зависности од намјене, износ кредита креће се у распону од 10.000 КМ до 5.000.000 КМ, период отплате је од једне до 10 година, а грејс период до 12, односно до 24 мјесеца. Каматна стопа је у распону од 4,1 до 4,7%.

Више детаља о овој кредитној линији и све потребне образце можете пронаћи овдје.

Кредити за микробизнис у пољопривреди

Корисници ове кредитне линије могу бити физичка и правна лица која су уписана у регистар надлежног органа, а средства су намијењена за набавку основних и обртних средстава. Износ кредита је у распону од 5.000 до 50.000 КМ. Период отплате је до 10 година, уз грејс период до 36 мјесеци. Каматна стопа је у распону од 4,1 до 4,7%.

Више детаља о овој кредитној линији и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Кредити за пољопривреду

Ова кредитна линија намијењена је правним лицима и предузетницима који се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству за набавку основних и обртних средстава и плаћање пореских обавеза. Износ кредита је у распону од 10.000 КМ до 5.000.000 КМ, период отплате од једне до 10 година, а грејс период до 12, односно до 36 мјесеци, у зависности од намјене. Каматна стопа је у распону од 3,8 до 4,4%.

Више детаља о овој кредитној линији и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Кредити за мала и средња предузећа из средстава пројекта EAF

Ова кредитна линија реализује се у сарадњи са Свјетском банком, кроз Пројекат побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа (EAF). Намијењена је квалификованим и кредитно способним малим и средњим предузећима и предузетницима за финансирање обртног капитала, или финансирање инвестиција с циљем побољшања или повећања капацитета производње и/или профитабилности, за поправак и модернизацију и/или повећање обртног капитала.
Максималан износ кредита је 2.500.000 евра, период отплате до 10 година и грејс период који се одређује у складу са потребама корисника.

Више информација о овој кредитној линији и начину аплицирања можете пронаћи овдје.

ГАРАНТНЕ ЛИНИЈЕ ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Гарантна линија за привредна друштва

Намијењена је правним лицима која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. Рок отплате је до 15 година (основна или основна/обртна средства), односно до 5 година (само за обртна средства)
Износ гаранције је до 1.500.000 КМ за основна (мин 30%) и обртна средства, односно до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 24 мјесеци за основна или основна/обртна средства), односно до 12 мјесеци (само за обртна средства).

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

 

Гарантна линија за предузетнике

Намијењена је предузетницима који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити.
Период отплате је до 15 година за основна или основна/обртна средства, односно до 5 година само за обртна средства.
Износ гаранције је до 300.000 КМ за основна (мин. 30%) и обртна средства, односно до 100.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 24 мјесеци за основна или основна/обртна средства, односно до 12 мјесеци само за обртна средства.
Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за подршку извозу

Намијењена је правним лицима која обављају извоз.
Рок отплате је до 2 године само за обртна средства, односно до 1 године за кредите за припрему извоза.
Износ гаранције је до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период до 12 мјесеци само за обртна средства, односно до 12 мјесеци за припрему извоза.

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за пољопривреду

Намијењена је правним лицима која се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству.
Период отплате је до 15 година за основна или основна/обртна средства, односно до 5 година само за обртна средства.
Износ гаранције је до 1.500.000 КМ за основна (мин. 30%) и обртна средства, односно до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 36 мјесеци за основна или основна/обртна средства.
Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства

Намијењена је лицима која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а.
Период отплате је до 10 година, износ гаранције до 50.000 КМ, а грејс период до 3 године.

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за почетне пословне активности

Намијењена је предузетницима и правним лицима која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити не дужем од 12 мјесеци – START-UP

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

 

Гарантни програм подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације, тј. обезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика тих предузећа, повећаног економским посљедицама насталим усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

КРЕДИТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА У РС

Кредитна средства за предузећа нуде и комерцијалне банке у Републици Српској под комерцијалним условима. Према подацима Агенције за банкарство РС, у Републици Српској тренутно послује:

10 банака,

13 микрокредитних организација.