Krediti za preduzetnike i preduzeća

Ovu kreditnu liniju mogu koristiti preduzetnici i pravna lica, uključujući i novoosnovana pravna lica, a namijenjena je za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje. Iznos kredita od 10.000 do 5.000.000 KM, period otplate do 12 godina, a grejs period do 24 mjeseca. Osnovna kamatna stopa iznosi 3,6%, a za nabavku osnovnih sredstava – uvođenje novih tehnologija 3,0%.

Više informacija o ovoj kreditnoj liniji saznajte ovdje.

Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

Ovu kreditnu liniju mogu koristiti poljoporivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica  koja se bave proizvodnjom ili preradom u poljoprivredi ili ribarstvu, a namijenjena je za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje. Iznos kredita od 5.000 do 500.000 KM, period otplate do 10 godina, a grejs period do 36 mjeseci. Osnovna kamatna stopa iznosi 3,9%, a za nabavku osnovnih sredstava – uvođenje novih tehnologija 3,0%.

Više informacija o ovoj kreditnoj liniji saznajte ovdje.

Krediti za poljoprivredu

Ovu kreditnu liniju mogu koristiti pravna lica, preduzetnici i poljoprivrerdna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu, a namijenjena je za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje. Iznos kredita od 10.000 do 5.000.000 KM, period otplate do 12 godina, a grejs period do 36 mjeseci. Osnovna kamatna stopa iznosi 3,6%, a za nabavku osnovnih sredstava – uvođenje novih tehnologija 3,0%.

Više informacija o ovoj kreditnoj liniji saznajte ovdje.

Garantna linija za privredna društva

Namijenjena je pravnim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. Rok otplate je do 15 godina (osnovna ili osnovna/obrtna sredstva), odnosno do 5 godina (samo za obrtna sredstva)
Iznos garancije je do 1.500.000 KM za osnovna (min 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 24 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva), odnosno do 12 mjeseci (samo za obrtna sredstva).

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

 

Garantna linija za preduzetnike

Namijenjena je preduzetnicima koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti.
Period otplate je do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 5 godina samo za obrtna sredstva.
Iznos garancije je do 300.000 KM za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 100.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 24 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 12 mjeseci samo za obrtna sredstva.
Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za podršku izvozu

Namijenjena je pravnim licima koja obavljaju izvoz.
Rok otplate je do 2 godine samo za obrtna sredstva, odnosno do 1 godine za kredite za pripremu izvoza.
Iznos garancije je do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period do 12 mjeseci samo za obrtna sredstva, odnosno do 12 mjeseci za pripremu izvoza.

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za poljoprivredu

Namijenjena je pravnim licima koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu.
Period otplate je do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 5 godina samo za obrtna sredstva.
Iznos garancije je do 1.500.000 KM za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 36 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva.
Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Namijenjena je licima koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a.
Period otplate je do 10 godina, iznos garancije do 50.000 KM, a grejs period do 3 godine.

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za početne poslovne aktivnosti

Namijenjena je preduzetnicima i pravnim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ne dužem od 12 mjeseci – START-UP

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

 

Garantni program podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Cilj Garantnog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte – mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije, tj. obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika tih preduzeća, povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Kreditna sredstva za preduzeća nude i komercijalne banke u Republici Srpskoj pod komercijalnim uslovima. Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, u Republici Srpskoj trenutno posluje:

10 banaka,

13 mikrokreditnih organizacija.