Narodna skupština Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Razvojna agencija Republike Srpske

Gradska razvojna agencija Banja Luka  – CIDEA
adresa: Josifa Pančića 8; 78 000 Banja Luka
E-mail: info@cidea.org
tel: 051 433-460
faks: 051 433-461
www.cidea.org

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“
adresa: Aleja kozarskog odreda bb; 79 101 Prijedor
E-mail: office@preda.rs.ba
tel: 052 241 600
faks: 052 241 601
www.preda.rs.ba

Gradska razvojna agencija Doboj
adresa: Nemanjina 20; 74 000 Doboj
E-mail: agencijadoboj@gmail.com
tel: 053 961 505
www.agencijadoboj.com

Razvojna agencija Grada Bijeljina
adresa: Meše Selimovića, lamela 2, 76 300 Bijeljina
E-mail: agencijamsp.bn@gmail.com; agencijamsp.2009@gmail.com
tel: 055 204 024
faks: 055 225 780
www.agencijamsp.com

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS
adresa: Stefana Nemanje 14; 71 123 Istočno Sarajevo
E-mail: info@rais.rs.ba
tel: 057 342 636
faks: 057 342 636
www.rais.rs.ba

Razvojna agencija grada Trebinja – TREDEA
adresa: Vojvode Stepe Stepanovića bb; 89 101 Trebinje
E-mail: msptb@teol.net
tel: 059 245 470
faks: 059 245 471
www.msptb.net

Razvojna agencija opštine Modriča
adresa: Petra Kočića 4; 74 000 Modriča
E-mail: oarmsp@gmail.com
tel: 053 811 372
faks: 053 811 372
www.raomd.org

Agencija za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad
adresa: Svetog Save bb; 70 260 Mrkonjić Grad
E-mail: dam@teol.net , dam@zona.ba
tel: 050 214 257
www.azprmg.co.nr

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac – APIS
adresa: Mome Vidovića 7; 78 420 Srbac
E-mail: apis@blic.net; apis.srbac@gmail.com
tel: 051 740 001 lokal 302
www.apissrbac.wordpress.com

Agencija za razvoj MSP Ugljevik
adresa: Trg Draže Mihajlovića bb; 76 330 Ugljevik
E-mail: ugramsp@gmail.com
tel: 055 772 237
www.ugramsp.com

Agencija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš
adresa: Cara Dušana bb; 78 220 Kotor Varoš
E-mail:  cedokomljenovic@gmail.com
tel: 051 784 230
http://alerk.org/

“Razvojna agencija Gradiška” – “RAGA”
adresa: Vidovdanska 7; 78400 Gradiška
E-mail: raga.gradiska@gmail.com
tel: +387 51 928 004
faks: +387 51 928 004

Agencija za razvoj opštine Stanari
adresa: Stanari bb; 74208 Stanari
E-mail: agencija.stanari@gmail.com
tel: 053-201- 810 lokal 304, mob 065-794-145

Razvojna agencija Rudo
Adresa: Trg Slobode 1, Rudo
E-mailagencija.rudo@gmail.com 
tel: 058 232 922; +381695735925
www.rar.rs.ba

Agencija za razvoj MSP Ljubinje
adresa: Jovana Dučića 6; 88 380 Ljubinje
E-mail: agencija.ljubinje@gmail.com
tel: 059 630 296
faks: 059 630 288

 

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Poreska uprava Republike Srpske

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Zavod za zapošljavanje RS

Privredna komora Republike Srpske

Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske

Investiciono-razvojna banka RS

Garantni fond RS

Banjalučka berza

Centralni registar hartija od vrijednosti

INVEST SRPSKA

CEFTA portal

Agencija za agrarna plaćanja

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS

Zavod za obrazovanje odraslih

Republički zavod za statistiku

Republička uprava za inspekcijske poslove

Republički zavod za standardizaciju i metrologiju

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove         

Komisija za koncesije RS

Džender centar RS

Službeni glasnik RS

Poslovni registar RS

Registar odobrenja u privredi

Savez inovatora Republike Srpske

Savez računovođa i revizora RS

Savez opština i gradova Republike Srpske

Udruženje ekonomista RS SWOT