Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća pruža podršku privrednim subjektima kroz omogućavanje pristupa savjetodavnim uslugama kako bi se poboljšale njihove performanse, unaprijedila održivost novoosnovanih i povećala konkuretnost postojećih MSP.

Savjetodavne usluge podrazumijevaju rad preduzeća sa stručnjacima iz različitih oblasti  na rješavanju konkretnih problema u poslovanju, kao i iskorištavanju  poslovnih prilika.

Ovu vrstu podrške pruža osoblje Agencije i spoljni stručnjaci angažovani kroz različite programe i projekte.

Dva osnovna kontinuirana programa podrške su aktivnosti “Evropske  mreže preduzetništva” i “Mreža konsultanata”. Osim ovih, u skladu sa potrebama i mogućnostima,  realizuju se i drugi slični programi.

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske pruža usluge posredovanja u ostvarivanju prekogranične poslovne saradnje, informisanja i savjetovanja za poslovanje na tržištu Evropske unije. Usluge su besplatne za prespektivna MSP iz Republike Srpske, koja razvijaju svoje poslovanje kroz inovacije i internacionalizaciju, i imaju izuzetan potencijal za rast i zapošljavanje.

Savjetovanje, podrška i informisanje za poslovanje na tržištu Evropske unije i šire podrazumijeva:

 • Informisanje za prilagođavanje EU legislativama, politikama i standardima;
 • Informisanje o EU programima i prilikama za finansiranje iz EU fondova;
 • Savjetodavne usluge za pristup internacionalnim tržištima i poslovnim prilikama, realizaciju inovacija i transfer tehnologija, zaštitu i eksploataciju intelektualne svojine na internacionalnom nivou, te posredovanje u ostvarivanju prekogranične saradnje oko inovacija i transfera tehnologija.

U okviru EEN realizuje se i program “Jačanje kapaciteta za upravljanje inovacijama u MSP” koji će do kraja 2018. godine obuhvatiti 100 perspektivnih preduzeća iz RS i podrazumijeva besplatne sedmodnevne pakete savjetodavnih usluga i kontinuiran rad sertifikovanih stručnjaka za upravljanje inovacijama sa preduzećima u periodu od 6 mjeseci, nakon inicijalne procjene potreba i kapaciteta.

Usluge u okviru EEN se pružaju na kontinuiranoj osnovi, te zainteresovani poslovni subjekti mogu da im pristupe u svakom momentu kontaktiranjem kancelarije za stručno-tehničku podršku u Agenciji.

„Mreža konsultanata“

Projekat  „Mreža konsultanata“ obezbjeđuje konsultantske usluge u različitim oblastima i to:

 • Unapređenje upravljanja i organizacije preduzeća;
 • Razvoj postojećih i uvođenje novih procesa i/ili sistema;
 • Marketing, komunikacije, pozicioniranje proizvoda i brendiranje;
 • Povećanje izvoznog kapaciteta i ispunjavanje specifičnih standarda u zemljama EU i na drugim izvoznim tržištima;
 • Unapređivanje investicione spremnosti preduzeća;
 • Finansijsko savjetovanje;
 • Tehničko i tehnološko savjetovanje;
 • Razvoj i/ili transfer tehnologije;
 • Dizajn i razvoj proizvoda;
 • Upravljanje inovacijama i/ili uvođenje inovacija;
 • Uvođenje novih rješenja u pogledu informaciono–komunikacionih tehnologija;
 • Obuka i razvoj ljudskih resursa, upravljanje ljudskim resursima;
 • Unapređenje odgovornosti preduzeća prema životnoj sredini (npr. energetska efikasnost); Poboljšanje kanala snabdijevanja i/ili kanala distribucije;
 • Poslovno povezivanje i partnerstva.

U projektu mogu da  učestvuju poslovni subjekti koji su privredna društva u privatnom vlasništvu, registrovana u skladu sa domaćim propisima, imaju sjedište poslovanja u Republici Srpskoj,  imaju do 250 zaposlenih i posluju u nekom od  proizvodnih privrednih sektora: Proizvodnja –  prehrambenih proizvoda i pića;  tekstila, prediva i tkanina; odjeće, dorada i bojenje krzna; kože i predmeta od kože i obuće; namještaja i sličnih proizvoda; hemikalija i hemijskih proizvoda; proizvoda od gume i plastike; metalnih proizvoda; ostalih mašina i uređaja; kancelarijskih i računarskih mašina; drugih električninh  mašina i aparata; radio, TV  i komunikacione opreme; medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata; motornih vozila i prikolica; prerada i proizvodi od drveta i pluta;  proizvodne usluge i reciklaža.

Kriterijumi za odabir korisnika su postojeći konkurentski potencijal i uticaj projekta na povećanje konkurentosti, opravdanost projekta, očekivana korist od intervencije, izvodljivost, realističnost plana i opravdanost troškova.

S obzirom na to da je jedan od ciljeva projekta “Mreža konsultanata” unaprijediti tržište konsultantskih usluga u Republici Srpskoj putem odgovarajuće obuke i akreditacije konsultanta, Agencija vodi “Bazu konsultanta” koji su na raspolaganju zainteresovanim preduzećima. Baza broji oko 180 stručnjaka iz različitih oblasti  i  kontinuirano se ažurira.

Pravo  na  sufinansiranje  savjetodavnih  usluga se ostvaruje prijavom na javni poziv koji Agencija raspisuje na godišnjem nivou.

 

EBRD Advice for Small Businesses – Savjetovanje za mala preduzeća podržava obezbjeđenje poslovnih savjeta malim i srednjim preduzećima u rješavanju određenih barijera u poslovanju.

Više o EBRD programu Savjetovanje za mala preduzeća

Program EBRD Savjetovanje za mala preduzeća je usmjeren na:

 • Povezivanje preduzeća s kvalifikovanim lokalnim konsultantima u različitim oblastima. Doprinos projektima je u prosjeku 50% neto troškova projekta.
 • Mogućnost rada sa međunarodnim savjetnicima koji imaju najmanje 15 godina menadžment iskustva na višim pozicijama stečenim u istoj industriji, za preduzeća koja traže mogućnosti na međunarodnim tržištima.

Doprinos projektima je obično 80-90% troškova projekta.

Poslovni savjeti

 • Projekti su prilagođeni potrebama klijenata
 • Projekti obezbjeđuju poslovne savjete u različitim područjima (softwerska rješenja, kontrolni i menadžment sistemi, inžinjerska rješenja, marketing, unapređenje organizacije, efikasno korištenje energije, zaštita okoline, strateško i poslovno planiranje/studije izvodljivosti)
 • Dugoročna pomoć izgradnje jakog tržišta savjetodavnih usluga

Kriteriji za preduzeća

 • Mala i srednja preduzeća od 10 do 250 zaposlenih
 • Većinsko privatno vlasništvo, sa većinskim BH domaćim vlasništvom
 • Najmanje dvije godine poslovanja
 • Preduzeća sa potencijalom rasta sa spremnosti i sposobnosti absorbcije usluge
 • U fokusu su proizvodna i/ili izvozno orijentisana preduzeća
 • Izuzetak: neetičko poslovanje, vojna proizvodnja, finansijske usluge, proizvodnja duhana i alkohola

EBRD Savjetovanje za mala preduzeća implementira i posebnu liniju “Žene u biznisu”, za mala i srednja preduzeća u kojima žene imaju operativnu odgovornost, a kroz:

 • Sufinansiranje poslovnih savjeta u različitim područjima
 • Organizaciju seminara usmjerenih na povećanju znanja i povjerenja koje im omogućava da proširuju svoje poslovanje i zahtjevaju finansiranje
 • Tehnička pomoć i mehanizam podjele rizika za banke u cilju razvijanja proizvoda koji zadovoljava specifične potrebe žena preduzetnica.

Za više informacija o programu sufinansiranja poslovnih savjeta i konsultantskih usluga kontaktirajte:

EBRD Advice for Small Businesses

Fra Anđela Zvizdovića 1, UNITIC Toranj B/15; 71 000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (33) 257 919; Faks: +387 (33) 295 069

E-mail: knowhowbasbih@ebrd.com; cureab@ebrd.com