Tehnološki parkovi su oblik preduzetničke infrastrukture koji u okviru definisanog prostora i odgovarajuće opreme vrši povezivanje naučnih i istraživačkih institucija sa privrednim subjektima radi prenosa tehnologija, primjene inovacija i razvoja privrednog područja u kojem se nalazi.

Prema Međunarodnoj asocijaciji naučnih parkova (International Association of Science Parks- IASP) naučni park je organizacija koju vode specijalizovani profesionalci, čiji je glavni cilj da poveća ekonomsko blagostanje, promovišući kulturu inovacija i konkurentnost sa njim povezanih preduzeća i naučnih institucija.

Tehnološki park je novi oblik preduzetničke infrastrukture. U njemu su dovedeni u funkcionalnu vezu, fizička infrastruktura (zgrade i drugi uređeni poslovni prostori, nauka  ( istraživački centri, inovacioni centri, laboratorije i dr.) i novi poslovni subjekti (nova mala preduzeća, nove proizvodne jedinice velikih korporacija, finansijsko računovodstveni servisi i drugo).

 

Prednosti koje preduzetniku pruža poslovanje unutar tehnološkog parka:

  • Fizička blizina ostalih učesnika u istraživačko-razvojnim djelatnostima
  • Dostupnost visoko sofisticirane i skupe opreme
  • Dostupnost znanja, ažurirane aktuelne naučno-tehnološke informacije
  • Olakšan pristup tržištu porizvoda i usluga specifične vrste

 

U Republici Srpskoj trenutno nije u funkciji nijedan tehnološki park.