Majstorski ispit daje mogućnost fizičkim licima da steknu specifična stručno-teorijska i praktična znanja za obavljanje određene zanatske djelatnosti, vještine potrebne za samostalno vođenje poslovanja, kao i znanja i kompetencije potrebne za obučavanje drugih lica u zanatskoj djelatnosti.

Kandidat može polagati majstorski ispit ako ispunjava sljedeće uslove:

  1. posjeduje odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje dvije godine radnog iskustva u zanatu za koji želi steći majstorsko zvanje ili
  2. ima završenu srednju školu i najmanje pet godina radnog iskustva u zanimanju za koji želi da polaže majstorski ispit.

Majstorski ispit se sastoji od tri oblasti, i to:

  1. stručno-teorijske oblasti,
  2. poslovne oblasti i
  3. pedagoško-andragoške oblasti.

Stručna oblast obuhvata:

  1. praktični dio koji podrazumijeva pregled odnosno kontrolu praktičnog rada kandidata i
  2. teorijski dio koji podrazumijeva provjeru strukovnih znanja i vještina, koje su potrebne za obavljanje zanata.

Poslovna oblast podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata za samostalno vođenje posla u skladu sa osnovnim ekonomskim i pravnim principima poslovanja.

Pedagoško-andragoška oblast podrazumijeva provjeru znanja i kompetencija kandidata, koja su potrebna za obučavanje drugih lica u zanatskoj djelatnosti.

Polaganje majstorskog ispita je javno.

U skladu sa odredbama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, stručno-teorijska, poslovna i pedagoško-andragoška oblast majstorskog ispita utvrđuju se u Programu majstorskog ispita. Program majstorskog ispita obuhvata sadržaj, literaturu i druge potrebne informacije od značaja za pripremu i polaganje majstorskog ispita.

Program majstorskog ispita objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Ministarstvo nadležno za preduzetništvo i ministarstvo nadležno za obrazovanje mogu sačiniti liste ispitnih pitanja za polaganje poslovne, odnosno pedagoško-andragoške oblasti majstorskog ispita.

Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske odlučuje o broju i terminima ispitnih rokova za polaganje majstorskih ispita.

Komora na svojoj internet stranici objavljuje raspored polaganja majstorskih ispita sa potrebnim informacijama.

Majstorski ispit može se polagati na dva načina i to:

  1. integralno,
  2. parcijalno

Kandidat  obavezno prvo polaže praktični dio znanja iz stručno-teorijske oblasti majstorskog ispita.

U slučaju parcijalnog polaganja majstorskog ispita, kandidat je dužan položiti sve oblasti u roku od tri godine od dana prvog polaganja praktičnog dijela stručno-teorijske oblasti majstorskog ispita.

Kandidat snosi troškove majstorskog ispita.

PREUZMI PRAVILNIK O POLAGANjU MAJSTORSKOG ISPITA