GALERIJA SONjA BIKIĆ
Vlasnik:
 Sonja Bikić
AdresaJevrejska 119, Banjaluka
Telefon+387 65 761 484
www.sonjabikic.com
sonjamic@bl.elta-kabel.com

Akademski slikar i keamičar koji se oslanja na vještine starog zanata u izradi predmeta od keramike – najčešće skulptura od gline i porcelana, reljefa, ikona, ogledala, svjećnjaka, šolja i nakita.
Neki od radova uvršteni su i u UNESKO knjigu  „Tradicionalne umjetnosti i  zanati u BiH“, izdatoj u Veneciji 2005 god.
Materijali: keramika i porcelan.

UMJETNIČKA RADIONICA “DESPOT” S.P.
Vlasnik: 
Branislav Šavija
AdresaMilovana Glišića 81, Bijeljin
Telefon+387 65 810 152
aleksandrasavija@yahoo.cm

Izrada ikona, oslikavanje živopisa i sitnije restauracije.
Materijali: Akrilne boje, razne četkice, veziva, pigmenti, ugalj za crtanje, jajčana tempera i pozlata.