1

Poslovna zona „Lipova greda“

2

Poslovna zona Nova Topola

3

Poslovna zona Aleksandrovac

4

Poslovna zona Banjaluka

5

Poslovna zona Lanara

6

Industrijska zona 3

7

Industrijska zona Derventa i Servisno – komunalni centar

8

Industrijska zona Celpak

9

Poslovne zone „Crnaja“ i „Sitneši“

10

Poslovna zona Volujac

11

Poslovna zona Ramići

12

Poslovna zona “Podbrdo”

Poslovna zona je oblik preduzetničke infrastrukture koji predstavlja građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, namijenjen da ga usklađeno i planski koristi veći broj privrednih subjekata koji obavljaju privrednu djelatnost.

Prednosti koje preduzetniku pruža poslovanje unutar zone:

 • Sve potrebne aktivnosti u vezi sa poslovnim prostorom, gradnjom, dozvolama, priključcima i komunalnom infrastrukturom, preuzima uprava zone, te je preduzetniku značajno olakšan posao
 • Olakšano pronalaženje poslovnih partnerstava, koncentracija drugih poslovnih subjekata, mogućnost saradnje i udruživanja
 • Značajno olakšanje pitanja logistike
 • Značajno povoljnije cijene zemljišta i smanjenje investicionih troškova u cjelini
 • Lakša komunikacija sa bankama i prihavtljlivosti kolaterala u slučaju dizanja kredita
 • Dostupnost raznih servisa koji se nude u zonama, a bili bi preskupi da se pojedinačno organizuju

Koraci u uspostavljanju poslovne zone

Uspostavljanje poslovne zone gotovo je u potpunosti nadležnost lokalne samouprave, koja treba da procijeni svoju poziciju, projektuje svoj razvojni put i preduzme određene korake u skladu sa strateškim dokumentima sa višeg nivoa, te odluči koje će od instrumenata podrške razvoju uspostaviti. Ukoliko je to poslovna zona, kao instrument podrške, onda je potrebno provesti su sledeće korake:

 1. Identifikovati potrebu za uspostavljanjem zone
 2. Donijeti odluke o izvršenju pripremnih radnji
 3. Izraditi predinvesticionu studiju za potencijalne lokacije i pripremnu analizu privrednog stanja, potencijalnih lokacija i njihovih preduslova u odnosu na zone u okruženje (konkurenciju)
 4. Donijeti odluku o osnivanju
 5. Planirati i identifikovati izvore finansiranja
 6. Regulisati imovinsko-pravne odnose i vlasništvo nad zemljištem
 7. Izraditi regulacione planove
 8. Izraditi tehničku dokumentaciju, projekte i predračunske vrijednosti investicije
 9. Izraditi studiju izvodljivosti za konkretnu lokaciju
 10. Urediti prostor i izgraditi infrastrukturu
 11. Nadležna tijela treba da donesu odluke o uslovima ulaska i korišenja prostora u zoni
 12. Vršiti promociju i popunjavati zonu