Poslovna zona “Ramići – Banja Luka”

Kontakt podaci:
Adresa: M4, Ramići, 78215
Kontakt telefon: 051/244-552 , 244-444 lok. 750.
Koordinate: 44°50’38″N 17°10′48″E
44.843880, 17.173560

Mejl adresa: zoran.janjus@banjaluka.rs.ba
Veb sajt: http://banjaluka.rs.ba/front/article/9719/

Ostali podaci o opštini:
Broj stanovnika: 199 191
Površina: 1 239 km²
Broj zaposlenih: 60 577
Broj lica koja aktivno traže  zaposlenje: 18 205
Broj MSP: 4 171
Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 4 505

zona-latinica-1

Banja Luka je prepoznatljiv centar u regionalnom okruženju i ujedno moderan evropski grad utemeljen na ljudskim pravima, u kojem građani i posjetioci imaju jednake mogućnosti da aktivno učestvuju u njegovom životu i u kojem mladi imaju istaknuto mjesto.
Banja Luka je najveća političko-teritorijalna jedinica u Republici Srpskoj i sa površinom od 1.232 km² predstavlja politički, administrativni, finansijski, univerzitetski i kulturni centar. Zbog velikog broja zelenih površina (parkova i aleja), Banja Luka nosi epitet „grad zelenila“ i sa razlogom je nazivaju „gradom mladih, sporta i kulture“.

Smještena je u kotlini, na nadmorskoj visini od 163m, na prelazu između Dinarskih planina na jugu i Panonskog bazena na sjeveru. Pripada srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT+1) i karakteriše je umjereno-kontinentalna klima, sa preovladavajućim uticajima panonskog prostora i srednjom godišnjom temperaturom od 10,7 °C.

ramici-mikro

Poslovnu zonu “Ramići – Banja Luka” čine uređeno građevinsko zemljište spremno za investitore, izgrađeni objekti spremni za iznajmljivanje i prodaju (izuzev objekta upravne zgrade), razvijena prateća infrastruktura potrebna za razvoj preduzetništva sa naglaskom na proizvodnudjelatnost.
Poslovna zona “Ramići – Banja Luka” je oblik organizovanja prostora namjenjen za uspješno i olakšano poslovanje gdje su svi potrebni resursi stavljeni u funkciju novih investicija, rasta i zapošljavanja.

Grad Banja Luka je, aprila 2012. godine, u postupku stečaja, na licitaciji kupio imovinu preduzeća “Unis-Valjaonica HVT”, s ciljem da na prostoru Valjaonice HVT-a izgradi poslovnu zonu i zaposli nove radnike. Planirani sadržaji poslovne zone, koja zauzima površinu od 24 ha su proizvodna i poslovna djelatnost, preduzetnička djelatnost, kao i logistički i distributivni centri.

Na prostoru Poslovne zone trenutno egzistiraju tri privredna subjekta, sa kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora: “Roloflex” d.o.o. Banja Luka (proizvodnja štampane ambalaže), “MK Majkić”, s.p. Banja Luka (proizvodnja kartonske ambalaže) i “21. maj” d.o.o. (hladno oblikovanje ili savijanje profila, mašinska obrada metala) Banja Luka. Planirana je i daljnja kontinuirana objava javnih poziva za prodaju ili  dodjelu u zakup poslovnih prostora, za šta postoji interesovanje.

Tokom 2014. godine izvršena je prodaja četiri parcele s ciljem izgradnje proizvodno – skladišnih objekata sljedećim investitorima: “TRI BEST” d.o.o. Banja Luka, “Sim Impex” d.o.o. Banja Luka, “Sepl” d.o.o. Banja Luka i “Messer BH Gas” d.o.o.

Tokom 2015. godine izvršena je prodaja sedam parcela sljedećim investitorima: “Madaco” d.o.o. Banja Luka, “Modul” d.o.o. Banja Luka, “Nora plast” d.o.o. Banja Luka, “Sepl” d.o.o. Banja Luka, “Tehnomerkur” d.o.o. Banja Luka, “Telding” d.o.o. Banja Luka i “Elas metalexpert” d.o.o. Banja Luka. Tokom 2016. godine plac “Telding-a” d.o.o. Banja Luka kupio je “Tenzo” d.o.o. Banja Luka.
Krajem 2015. godine Skuština Grada usvojila je regulacioni plan za prostor Poslovna zona “Ramići – Banja Luka”.

Operater zone Grad Banja Luka, upravlja zonom i stvara uslove za nesmetano i kvalitetno odvijanje poslovne djelatnosti svim poslovnim subjektima na prostoru Poslovne zone kroz ponudu prostora za investiranje u proizvodne pogone.

Poslovna zona Banja Luka je bogato opremljena svim infrastrukturnim objektima neophodnim za razvoj i odvijanje poslovnih djelatnosti širokog spektra na čitavom prostoru.

Infrastrukturne objekte čini:

 • Dva prstena putnih saobraćajnica (duži dužine cca 1km i kraći dužine cca 0,5km – u izgradnji) sa prilazima postojećim objektima.
 • Dva industrijska kolosjeka preko kojih je omogućen prilaz u poslovnu zonu i veliku halu HVT-a.
 • Kanalizaciona mreža sa prečistačem za odvod tehnoloških, oborinskih i fekalnih otpadnih voda sa izvodima za sve objekte i placeve.
 • Vodovodna i hidrantska mreža sa izvodima za sve objekte i placeve.
 • Elektro i TK Kanalizacija, dva dalekovoda kapaciteta prenosa 12 MW, te treža trafo-stanica, ukupno instalisane snage od 2 X 630 kVA.
 • Telekomunikaciona mreža u svim objektima sa dovodnim optičkim kablom do mini-centrale u Poslovnoj zoni.

Makro lokacijski aspekt smještaja poslovne zone na području grada Banjaluka, najvećeg grada i administrativnog centra Republike Srpske, ujedno i regionalnog centra, daje značajne prednosti u odnosu na druge u okviru BiH. Pored ove nesumnjive prednosti, sa makrolokacijskog aspekta je bitno i sljedeće:

Povezanost autoputem Banja Luka-Gradiška sa autoputevima Hrvatske, koji najkraće povezuju sjevero-zapad i jugo-istok Evrope dok je povezanost magistralnim i regionalnim putevima sa svim dijelovima BiH. Direktna veza sa željezničkom prugom Ploče, Mostar, Sarajevo, Doboj, Banja Luka, Zagreb i dalje. Blizina aerodroma „Banjaluka“ u Mahovljanima, kao i relativna blizina aerodroma „Pleso“ kod Zagreba.

Mikrolokacijski aspekt Poslovne zone  Banja Luka čini niz prednosti u odnosu na druge lokacije gradskog područja i ogleda se kroz:

 • Malu udaljenost od centra grada (cca 7000m) obezbijeđenu saobraćajnicim.
 • Željeznička pruga koja direktno ulazi u zonu i veliku halu HVT-a.
 • Direktan priključak na magistralni put Banja Luka-Prijedor, te oko 3 km do priključka na brzu cestu i autoput prema Gradišci, zatim u smijeru Beograda ili Zagreba.
 • Uvedene linije gradskog saobraćaja i putničko stajalište u neposrednoj blizini glavnog ulaza u Poslovnu zonu.
 • Udaljenost oko 10 km od aerodroma Mahovljani Banja Luka.