Preduzetnički inkubatori su oblik preduzetničke infrastrukture čija je osnovna djelatnost pružanje usluga stavljanjem na raspolaganje, uz naknadu ili bez naknade, poslovnog prostora, savjetodavnih, administrativnih, tehničkih i drugih usluga novoosnovanim privrednim subjektima, najduže pet godina od njihovog osnivanja.

Prednosti koje preduzetniku početniku pruža poslovanje unutar inkubatora:

 • Značajno smanjena inicijalna ulaganja u pogledu obezbjeđenja prostora, opreme, kancelarijskog prostora, usluga telekomunikacija, knjigovodstva
 • Olakšana i ubrzana procedura osvajanja pozicije na tržištu uz pomoć inkubatora i servisa koji se nude početnicima
 • Obuke i treninzi za savladavanje neophodnih vještina i znanja koji smanjuju rizik od neuspjeha
 • Omogućeno fokusiranje na ključne izazove u poslovanju i smanjenje utoršenog vremena na logističke i tehničke potrebe
 • Olakšan pristup sredstvima podsticaja, posjeta sajmovima i promotivnim aktivnostima, te pronalaženja partnera na tržištu
 • Pomoć u pristupu kreditnim, ili drugim sredstvima potrebnim u poslovanju

Poslovni inkubator namijenjen je preduzetnicima koji imaju poslovnu ideju, ali ne i dovoljno resursa (finansije, znanje i vještine) da ih pretvore u poslovnu aktivnost. Ulazak u inkubator  omogućiće novoformiranom preduzeću lakši ulazak u poslovni svijet i smanjenje troškova u prvim godinama poslovanja koje su najkritičnije za opstanak i razvoj.

 

 

Preduzetnički inkubator Prijedor

Kontakt podaci:

Adresa: Palančište bb, Prijedor

Kontakt telefon: +387 52 245 143

Imejl adresa: privreda@prijedorgrad.org

http://piprijedor.com

Grad Prijedor je tradicionalno industrijska sredina koja je svoj ekonomski razvoj bazirala na eksploataciji prirodnih resursa. Značajan mineralno-sirovinski kompleks, rezerve drvne mase, kao i plodno zemljište, omogućili su razvoj rudarstva, poljoprivrede, drvne i metalne industrije. Inkubator se nalazi u naselju Palančište, na prostoru bivše kasarne, dva kilometra od grada, na putu Prijedor – Kozarska Dubica.

Inkubator je osnovao Grad Prijedor, a implementaciju projekta uradila Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD. Osnovni koncept inkubatora je da novoosnovane proizvodne firme borave u prostoru inkubatora do pet godina. Nakon isteka navedenog perioda, predviđa se prelazak ovih firmi u industrijske zone i ulazak novih firmi u inkubator.

Preduzetnički inkubator posjeduje oko 1360 metara kvadratnih prostora. Osam prostora u okviru inkubatora namijenjeno je za proizvodne djelatnosti, 35 prostorija je kancelarijskog tipa i namijenjeno je za inkubiranje kompanija, a dvije kancelarije koristi sam inkubator.

U planu je proširenje ponude za oko 1000 metara kvadratnih prostora za sedam novih proizvodnih kapaciteta. Sav prostor je u 100 odsto vlasništvu Grada Prijedora.

Uslovi korištenja prostora su:

Početna cijena zakupa prostora je 2,50 KM/m2.

Svake godine cijena zakupa se povećava za 0,50 KM/m2.

Svi nastali troškovi (struja, voda, komunalije) idu na teret korisnika prostora.

Procedura:

Podnosilac zahtjeva uz zahtjev za ulazak u inkubator prilaže biznis plan koji opisuje djelatnost, organzaciju, proizvod, tržište, te plan prihoda i rashoda u jednogodišnjem periodu.

Posebna komisija, koju je formirao gradonačelnik, razmatra poslovni plan prema jasno definisanim kriterijumima i dostavlja prijedlog gradonačelniku o prihvatanju, ili odbijanju dostavljenog biznis plana. Na osnovu prijedloga komisije, gradonačelnik donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva za ulazak u inkubator.

Prijedor Circle HUB

Kontakt podaci:

Adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja Kozarskog odreda br. 9. Prijedor
Kontakt telefon: +387 052241 600
Imejl adresa: startup@prijedorhub.com

www.prijedorhub.com

Ciljevi HUB-a:

 •  Zagovaranje promjena i aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva i prioriteta Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period od 2014-2024. Godine
 • Stvaranje ekosistema i priprema razvojnih projekata u skladu sa analizom potreba
 • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti, inkubacija i usluge coworking-a start up projekata mladih iz oblasti IT I Kreativnih industrija,;
 • Edukacija i praksa te, uspostavljanje intenzivnije saradnje sa obrazovnim i naučno istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini
 • Eksperimentisanje, implementacija i validacija novih ideja i tehnologija;
 • Upoznavanje sa potrebama novih korisnika,
 • Transformacija tržišta rada prema novim tehnologijama i osvajanju konkurentnih tržišnih niša
 • Kreativna dodatna vrijednost od korisnika;
 • Međusektorsko znanje i transfer inovacija;
 • Transnacionalno umrežavanje
 • Promocija start up-a u oblasti IT i Kreativnih industrija, novih, modernih, čistih i profitabilnih tehnologija
 • Sveobuhavatna podrška u domenu neformalnog i formalnog obrazovanja na srednjoškolskom nivou, dokvalifikaciji kadrova i edukativnoj podršci usavršavanja profesora i nastavnika,
 • Razvoj partnerstva sa postojećim malim i srednjim preduzećima u gradu Prijedoru

Usluge 

Ukoliko imaš ideju, a nemaš gdje da je realizuješ, pridruži nam se u pozitivnoj radnoj atmosferi. Prijedor Circle Hub Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora nudi prostor, opremu, obuku, mentorisanje i mogućnost povezivanja sa drugim kreativnim ljudima.

Za sve start up preduzetnike koji razvijaju novi proizvod ili uslugu, programere, dizajnere, kreativce, freelancere i ostale koji su zainteresovani za moderan, drugačiji način rada, otvorili smo vrata Prijedor Circle Hub-a, na I spratu poslovnog centra Prijedor u Prijedoru.

U okviru HUB-a se kreiraju prilike za raznolike forme učenja i razmjene znanja putem radionica, seminara, kreativnih kampova, promocije i druge forme događaja za sve zainteresovane pojedince i firme koje žele da unaprijede svoje lične i profesionalne kapacitete.

Polaznicima želimo da omogućimo unaprijeđenje profesionalnih vještina koje su im neophodne ukoliko žele da budu konkurentni na tržištu, ali i da postanu osnaženi pojedinci spremni da preuzmu aktivnu ulogu u okviru vrlo promjenjivih ekonomskih, društvenih i ekoloških okolnosti, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou.

Usluge u okviru HUB-a se mogu podijeliti na:

 1. BIZNIS INKUBACIONI CENTAR 

2. COWORKING 

3. IT EDUKACIJA 

4. START UP/MENTORING 

5. CHANGER PLAYGROUND :: FUTURE PRIJEDOR 

6. 3D PRINT & 3D MODELIRANjE 

7. AUDIO&VIDEO  

Prijedor Hub je smješten u Poslovnom centru Prijedor (prvi sprat) koji se nalazi u Industrijskoj zoni Celpak (bivša Upravna zgrada).

Osim Agencije “PREDA-PD”, u Poslovnom centru smještena je i kancelarija Područne Privredne komore Banja Luka, te Područna Zanatsko-preduzetnička komora.

Biznis inkubacioni centar BIC, Prijedor

Kontakt podaci:

Adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja Kozarskog odreda br. 9. Prijedor
Kontakt telefon: +387 052241 600
Imejl adresa: startup@prijedorhub.com

Biznis inkubacioni centar je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unapređenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, poboljšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.

Program inkubacije namjenjen je subjektima koji imaju za cilj:

 • Razvoj postojećeg ili novog proizvoda zasnovanog na inovacijama i znanju,
 • Zapošljavanje novih radnika,
 • Razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora

KORISNICI

Osnovni cilj davanja na korištenje prostora poslovnog inkubatora je pomoć početnicima u prvim godinama njihovog poslovanja te stvaranje uslova za razvoj kreativne industrije i njenu integraciju u lokalne, regionalne i globalne lance vrijednosti. Kreativna industrija obuhvata izradu softvera, programiranje, oglašavanje, arhitekturu, zanate, dizajn, grafički dizajn, film & video, digitalne medije te projektovanje.

PROSTOR I USLUGE

Radno vrijeme BIC-a je 07.30-17.00h od ponedeljka do petka. Korištenje prostora i usluga BIC-a je moguće i izvan radnog vremena uz prethodno pismeno obavještenje i saglasnost Agencije „PREDA-PD“.

U okviru BIC-a, korisnicima su na raspolaganju:

 • kancelarijski prostor koji je opremljen neophodnom sa osnovnom tehničkom infrastrukturom (električne instalacije, telekomunikacioni priključci) i namještajem,
 • sala za sastanke, koju će koristiti korisnici prostora u svrhu umrežavanja i razmjene ideja,
 • sala za edukacije,
 • prostor za kopiranje,
 • kafeterija,
 • sanitarni čvor

Osnovna usluga Biznis inkubacionog centra je iznajmljivanje osnovno opremljenog kancelarijskog prostora, uz mogućnosti korištenja:

 • zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za edukacije, prostor za kopiranje, kafeterija i sanitarni čvor),
 • raspoložive opreme,
 • savjetodavne i tehničke podrške Agencije „PREDA-PD“.

Dodatno, Biznis inkubacioni centar će pružati i uslugu registracije poslovnog subjekta na adresi Biznis inkubacionog centra uz ograničenu upotrebu zajedničkih prostorija.

CIJENA ZAKUPA PROSTORA

KategorijaVeličina prostoraI godII godIII godIV godV god
Kategorija I18,2349,2257,4265,6273,8382,03
Kategorija II18,2365,62882,03598,442114,849131,256
Kategorija I1330,45635,53240,60845,68450,76
Kategorija II1340,60850,7660,91271,06481,216
Kategorija III18,23164,07
Kategorija III11,28101,52

Cijene zakupa su iskazane u KM. U cijenu zakupa, uračunati su svi režijski troškovi (struja, voda, internet).

Kategorija I– Privredna društva ili fizička lica čija je djelatnost u osnivanju a koji će poslovati u sektoru kreativne industrije

Kategorija II– Privredna društva ili fizička lica koja već posluju u sektoru kreativne industrije

Kategorija III– Ostali subjekti, neformalne grupe ili pojedinci, angažovani na projektima ili aktivnostima od interesa za razvoj grada Prijedora

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su definisani pravilnikom koji je dostupan na linku http://www.prijedorhub.com/bic/

Inovacioni centar Banja Luka

Kontakt podaci:

Odgovorna osoba: Drago Gverić, direktor
Rukovodilac inkubatora: Dragana Bajović
Adresa: Mladena Stojanovića 4
Kontakt telefon: +387 51 340 600
Mejl adresa: info@icbl.ba
Veb sajt: www.icbl.ba

Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) namijenjen je preduzetnicima sa inovativnim idejama koje, uz podršku koju ovaj centar nudi, mogu da pretvore u poslovni poduhvat.

Smješten je u strogom centru grada u objektu na dvije etaže, udaljen od administrativnog centra grada oko 400 metara. Kao građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, omogućava zajedničko korištenje prostora, komunalnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih usluga, te na taj način stvara mogućnost za niže troškove poslovanja svojim korisnicima.

Infrastrukturu centra čini:

 • 18 kancelarija
 • Brza internet konekcija i ostala IT i komunikaciona tehnologija potrebna za rad
 • Sale za sastanke i edukacije
 • Kancelarijski namještaj i oprema
 • Parking
 • Stalne usluge savjetovanja i podrške poslovanju i osiguranju kontakata potrebnih za poslovanje inkubiranih preduzeća.

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su bazirani na cijeni zakupnine od 11,70 KM/m2:

 1. Prva godina: ……………………………..0,00 KM/m2
 2. Prvih 6 mjeseci druge godine: …..25% zakupnine
 3. Drugih 6 mjeseci druge godine:…..50% zakupnine
 4. Prvih 6 mejseci treće godine:…….75% zakupnine
 5. Drugih 6 mejseci treće godine:….100% zakupnine

Makro lokacijski aspekt smještaja inkubatora na području Banje Luke koja je najveći grad i administrativni centar Republike Srpske, ali i regionalni centar, daje mu značajne prednosti u odnosu na druge.

Blizina autoputa Banja Luka-Gradiška omogućuje dobru vezu sa autoputevima Hrvatske koji najkraće povezuju sjevero-zapad i jugo-istok Evrope, dok je magistralnim i regionalnim putevima omogućena dobra veza sa svim dijelovima BiH. Postoji direktna veza sa željezničkom prugom Ploče-Mostar-Sarajevo- Doboj- Banja Luka- Zagreb i dalje. U neposrednoj blizini je aerodrom „Banjaluka“ u Mahovljanima, a relativno blizu je i aerodrom „Pleso“ u Zagrebu.

Mikrolokacijski aspekt Inovacionog Centra Banja Luka izuzetno je povoljan i ogleda se kroz:

 • Malu udaljenost od centra grada (cca 200m) obezbijeđenu skoro pravolinijskom saobraćajnicom.
 • Blizinu institucija relevantnih za poslovanje (sve u radijusu od 800m).
 • Dovoljan broj atraktivnog kancelarijskog prostora
 • Parking prostor za dovoljno vozila

Poslovno-preduzetnički centar „Jabučik“

Kontakt podaci:

Adresa: Dobojska bb, Modriča
Kontakt telefon: +387 53 816 233; +387 66 960 698

Kontakt osoba: Mitra Knežević

Imejl adresa: pzekoplod@gmail.com

Poslovno-preduzetnički  centar  „Jabučik“ Modriča namijenjen je preduzetnicima sa inovativnim idejama koje, uz podršku koju ovaj centar nudi, mogu da pretvore u poslovni poduhvat.

Smješten je na izlazu iz grada u objektima koji imaju tri zgrade, udaljen od administrativnog centra grada oko 1400 metara. Kao građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, omogućava zajedničko korištenje prostora, komunalnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih usluga, te na taj način stvara mogućnost za niže troškove poslovanja svojim korisnicima.

Infrastrukturu centra čini:
– 2 kancelarije
– Brza internet konekcija i ostala IT i komunikaciona tehnologija potrebna za rad
– Sala za sastanke i edukacije
– Kancelarijski namještaj i oprema
– Parking
– Stalne usluge savjetovanja i podrške poslovanju i osiguranju kontakata potrebnih za poslovanje inkubiranih preduzeća.
– Zgrada namjenjana proizvodnji i preradi voća i povrća sa adekvatnom hladnjačom i sušarom za voće
– Skladišni prostor

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su bazirani na cijeni zakupnine od 2,00 KM/m2:

 1. Prva godina: ……………………………..0,00 KM/m2
 2. Prvih 6 mjeseci druge godine: …..50% zakupnine
 3. Drugih 6 mjeseci druge godine:…..50% zakupnine
 4. Prvih 6 mjeseci treće godine:…….75% zakupnine
 5. Drugih 6 mjeseci treće godine:….100% zakupnine

Makro lokacijski aspekt smještaja inkubatora na području opštine Modriča, koja povezuje više opština u okolini a time i poljoprivredne proizvođače koji su glavni korisnici ovog centra.

Mikrolokacijski aspekt Poslovno-preduzetnički centar „Jabučik“ izuzetno je povoljan i ogleda se kroz:

 • Malu udaljenost od centra grada (cca 1400m) obezbijeđenu skoro pravolinijskom saobraćajnicom.
 • Povoljan prostor za  skladištenje i preradu poljoprivrednih sirovina.
 • Parking prostor za dovoljno vozila.

Razvojno-preduzetnički centar/poslovni inkubator Tarevci, Modriča

Kontakt podaci
Odgovorna osoba: Enver Sarvan
Adresa: Tarevci, Centar br. 2,  74.480 Modriča
Kontakt telefon:  00387 53 820 515, 00387 53 820-513
Fax: 00387 53 810 952,
Imejl adresa: pitcentar.nbr@gmail.com
www.nbrudruzenje.org

Razvojno-preduzetnički centar (RPC) u Tarevcima, opština Modriča, u svom sastavu ima poslovni inkubator koji raspolaže sa 1.760 m2 poslovnog prostora u 3 objekta.

Klijentima nudi uslugu najma poslovnog prostora (sa pratećom infrastrukturom: parking, skladišni prostor, sale za sastanke, kancelarijski prostor sa kancelarijskom opremom, wi-fi internet, itd.) sa subvencioniranom zakupninom za proizvodne i uslužne djelatnosti, bez vremenskog ograničenja trajanja perioda najma.

Centar nudi i druge usluge kao što su povezivanje sa računovodstvenim i pravnim servisima, administrativno-tehničke usluge, podrška pristupu izvorima finansiranja i kreditno-garncijskim shemama, prenos znanja i tehnologije, pomoć MSP pri poslovnom planiranju i razvoju, istraživanje tržišta, promocija i poslovno povezivanje, edukacija u funkciji razvoja poslovnih vještina, poslovna i savjetodavna podrška pri ISO i drugom certifikovanju…..

Zašto?

Ukoliko želite dati doprinos generisanju novih poslovnih subjekata sa izglednim šansama za ubrzani razvoj, uključujući i dimenziju socijalnog preduzetništva, primjenu novih proizvodnih programa i tehnologija sa dodatnom vrijednošću u proizvodnji, uz razvoj inovativnosti proizvoda, procesa, organizacije, marketinga, primjene IT i digitalizacije iskoristite mogućnost inkubiranja biznisa u RPC-u i PI-u.

Šta ćete dobiti?

 1. Olakšan pristup poslovnim prostorima pod povoljnim uslovima
 2. Stvorene uslove za održivost MSP, a time i socijalnu i ekonomsku održivost
 3. Satisfakciju da ste dali svoj doprinos smanjenju broja MSP koja propadaju, poboljšavajući konkurentnost MSP,
 4. Satisfakciju da ste dali svoj doprinos internacionalizaciji poslovanja MSP u RPC/PI-u

Sadržaj ponude?

 • Mogućnost korištenja radnog prostora (proizvodnog i kancelarijskog) i subvencioniranje mjesečne zakupnine pod fleksibilnim uslovima, gratis korištenje prostora u prvih 6 mjeseci poslovanja start-up preduzeća, stvaranje uslova za proširenje u veće ili manje jedinice unutar inkubatora, po potrebi;
 • Pružanje poslovno-savjetodavne podrške u spektru od planiranja poslovnih poduhvata, savjeta u vezi marketinga, računovodstvenuh usluga (u fazi predinkubiranja i inkubiranja) itd.;
 • Obezbjeđenje podrške kroz korištenje zajedničkih prostorija: sale za sastanke, toaleta, opreme;
 • Obezbjeđenje ostalih potreba članova kroz useljenje firmi koje se bave proizvodnjom i uslužnom djelatnosti;
 • Obezbjeđenje zajedničkih komunalnih usluga ( odvoz smeća, voda i sl.);
 • Obezbjeđenje podrške poslovnom povezivanju, poslovnom umrežavanju, pristupa izvorima finansiranja (grant, fondovi vlade, banke…)

Trenutno u ponudi

 • 244m2proizvodnog prostora (za 1 ili 2 poslovna subjekta u ovisnosti o potrebama);
 • Odvojena kancelarija;
 • 2 ulaza i istovarno-utovarana rampa;
 • Zaseban sanitarni čvor;
 • Fiksna telefonska i internet veza;
 • Zaseban parking.

Uslovi korištenja

 • Garantovano 5 godina korištenja;
 • Prvih 6 mjeseci besplatnog korištenja prostora (osim režijskih troškova);
 • Cijena korištenja prostora je 3,20KM po m2.

Studentski preduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta Pale

Kontakt osobe: Olja Radojković, mr; Jelena Marjanović, MA; dr Damjan Danilović.
Adresa: Alekse Šantića 3, Pale
Kontakt telefon: 057/226-651
Mejl adresa: spi.efpale@gmail.com

Studentski preduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta Pale posluje od marta 2019. godine u sklopu Ekonomskog fakuteta. Otvoren je za podršku svim zainteresovnim licima koja razvijaju poslovne ideje. Za polaznike inkubatora obezbjeđuje početnu obuku, te besplatno na raspolaganje daje  kancelarijski prostor u okviru Fakulteta i snosi režijske troškove do dvije godine, a nastavni kadar obezjeđuje potreban mentoring.