Preduzetnički inkubatori su oblik preduzetničke infrastrukture čija je osnovna djelatnost pružanje usluga stavljanjem na raspolaganje, uz naknadu ili bez naknade, poslovnog prostora, savjetodavnih, administrativnih, tehničkih i drugih usluga novoosnovanim privrednim subjektima, najduže pet godina od njihovog osnivanja.

Prednosti koje preduzetniku početniku pruža poslovanje unutar inkubatora:

 • Značajno smanjena inicijalna ulaganja u pogledu obezbjeđenja prostora, opreme, kancelarijskog prostora, usluga telekomunikacija, knjigovodstva
 • Olakšana i ubrzana procedura osvajanja pozicije na tržištu uz pomoć inkubatora i servisa koji se nude početnicima
 • Obuke i treninzi za savladavanje neophodnih vještina i znanja koji smanjuju rizik od neuspjeha
 • Omogućeno fokusiranje na ključne izazove u poslovanju i smanjenje utoršenog vremena na logističke i tehničke potrebe
 • Olakšan pristup sredstvima podsticaja, posjeta sajmovima i promotivnim aktivnostima, te pronalaženja partnera na tržištu
 • Pomoć u pristupu kreditnim, ili drugim sredstvima potrebnim u poslovanju

Poslovni inkubator namijenjen je preduzetnicima koji imaju poslovnu ideju, ali ne i dovoljno resursa (finansije, znanje i vještine) da ih pretvore u poslovnu aktivnost. Ulazak u inkubator  omogućiće novoformiranom preduzeću lakši ulazak u poslovni svijet i smanjenje troškova u prvim godinama poslovanja koje su najkritičnije za opstanak i razvoj.

 

 

Kontakt podaci:

Adresa: Palančište bb, Prijedor

Kontakt telefon: +387 52 245 143

Imejl adresa: privreda@prijedorgrad.org

http://piprijedor.com

Grad Prijedor je tradicionalno industrijska sredina koja je svoj ekonomski razvoj bazirala na eksploataciji prirodnih resursa. Značajan mineralno-sirovinski kompleks, rezerve drvne mase, kao i plodno zemljište, omogućili su razvoj rudarstva, poljoprivrede, drvne i metalne industrije. Inkubator se nalazi u naselju Palančište, na prostoru bivše kasarne, dva kilometra od grada, na putu Prijedor – Kozarska Dubica.

Inkubator je osnovao Grad Prijedor, a implementaciju projekta uradila Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD. Osnovni koncept inkubatora je da novoosnovane proizvodne firme borave u prostoru inkubatora do pet godina. Nakon isteka navedenog perioda, predviđa se prelazak ovih firmi u industrijske zone i ulazak novih firmi u inkubator.

Preduzetnički inkubator posjeduje oko 1360 metara kvadratnih prostora. Osam prostora u okviru inkubatora namijenjeno je za proizvodne djelatnosti, 35 prostorija je kancelarijskog tipa i namijenjeno je za inkubiranje kompanija, a dvije kancelarije koristi sam inkubator.

U planu je proširenje ponude za oko 1000 metara kvadratnih prostora za sedam novih proizvodnih kapaciteta. Sav prostor je u 100 odsto vlasništvu Grada Prijedora.

Uslovi korištenja prostora su:

Početna cijena zakupa prostora je 2,50 KM/m2.

Svake godine cijena zakupa se povećava za 0,50 KM/m2.

Svi nastali troškovi (struja, voda, komunalije) idu na teret korisnika prostora.

Procedura:

Podnosilac zahtjeva uz zahtjev za ulazak u inkubator prilaže biznis plan koji opisuje djelatnost, organzaciju, proizvod, tržište, te plan prihoda i rashoda u jednogodišnjem periodu.

Posebna komisija, koju je formirao gradonačelnik, razmatra poslovni plan prema jasno definisanim kriterijumima i dostavlja prijedlog gradonačelniku o prihvatanju, ili odbijanju dostavljenog biznis plana. Na osnovu prijedloga komisije, gradonačelnik donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva za ulazak u inkubator.

Kontakt podaci:

Adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja Kozarskog odreda br. 9. Prijedor
Kontakt telefon: +387 052241 600
Imejl adresa: startup@prijedorhub.com

www.prijedorhub.com

Ciljevi HUB-a:

 •  Zagovaranje promjena i aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva i prioriteta Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period od 2014-2024. Godine
 • Stvaranje ekosistema i priprema razvojnih projekata u skladu sa analizom potreba
 • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti, inkubacija i usluge coworking-a start up projekata mladih iz oblasti IT I Kreativnih industrija,;
 • Edukacija i praksa te, uspostavljanje intenzivnije saradnje sa obrazovnim i naučno istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini
 • Eksperimentisanje, implementacija i validacija novih ideja i tehnologija;
 • Upoznavanje sa potrebama novih korisnika,
 • Transformacija tržišta rada prema novim tehnologijama i osvajanju konkurentnih tržišnih niša
 • Kreativna dodatna vrijednost od korisnika;
 • Međusektorsko znanje i transfer inovacija;
 • Transnacionalno umrežavanje
 • Promocija start up-a u oblasti IT i Kreativnih industrija, novih, modernih, čistih i profitabilnih tehnologija
 • Sveobuhavatna podrška u domenu neformalnog i formalnog obrazovanja na srednjoškolskom nivou, dokvalifikaciji kadrova i edukativnoj podršci usavršavanja profesora i nastavnika,
 • Razvoj partnerstva sa postojećim malim i srednjim preduzećima u gradu Prijedoru

Usluge 

Ukoliko imaš ideju, a nemaš gdje da je realizuješ, pridruži nam se u pozitivnoj radnoj atmosferi. Prijedor Circle Hub Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora nudi prostor, opremu, obuku, mentorisanje i mogućnost povezivanja sa drugim kreativnim ljudima.

Za sve start up preduzetnike koji razvijaju novi proizvod ili uslugu, programere, dizajnere, kreativce, freelancere i ostale koji su zainteresovani za moderan, drugačiji način rada, otvorili smo vrata Prijedor Circle Hub-a, na I spratu poslovnog centra Prijedor u Prijedoru.

U okviru HUB-a se kreiraju prilike za raznolike forme učenja i razmjene znanja putem radionica, seminara, kreativnih kampova, promocije i druge forme događaja za sve zainteresovane pojedince i firme koje žele da unaprijede svoje lične i profesionalne kapacitete.

Polaznicima želimo da omogućimo unaprijeđenje profesionalnih vještina koje su im neophodne ukoliko žele da budu konkurentni na tržištu, ali i da postanu osnaženi pojedinci spremni da preuzmu aktivnu ulogu u okviru vrlo promjenjivih ekonomskih, društvenih i ekoloških okolnosti, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou.

Usluge u okviru HUB-a se mogu podijeliti na:

 1. BIZNIS INKUBACIONI CENTAR 

2. COWORKING 

3. IT EDUKACIJA 

4. START UP/MENTORING 

5. CHANGER PLAYGROUND :: FUTURE PRIJEDOR 

6. 3D PRINT & 3D MODELIRANjE 

7. AUDIO&VIDEO  

Prijedor Hub je smješten u Poslovnom centru Prijedor (prvi sprat) koji se nalazi u Industrijskoj zoni Celpak (bivša Upravna zgrada).

Osim Agencije “PREDA-PD”, u Poslovnom centru smještena je i kancelarija Područne Privredne komore Banja Luka, te Područna Zanatsko-preduzetnička komora.

Kontakt podaci:

Adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja Kozarskog odreda br. 9. Prijedor
Kontakt telefon: +387 052241 600
Imejl adresa: startup@prijedorhub.com

Biznis inkubacioni centar je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unapređenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, poboljšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.

Program inkubacije namjenjen je subjektima koji imaju za cilj:

 • Razvoj postojećeg ili novog proizvoda zasnovanog na inovacijama i znanju,
 • Zapošljavanje novih radnika,
 • Razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora

KORISNICI

Osnovni cilj davanja na korištenje prostora poslovnog inkubatora je pomoć početnicima u prvim godinama njihovog poslovanja te stvaranje uslova za razvoj kreativne industrije i njenu integraciju u lokalne, regionalne i globalne lance vrijednosti. Kreativna industrija obuhvata izradu softvera, programiranje, oglašavanje, arhitekturu, zanate, dizajn, grafički dizajn, film & video, digitalne medije te projektovanje.

PROSTOR I USLUGE

Radno vrijeme BIC-a je 07.30-17.00h od ponedeljka do petka. Korištenje prostora i usluga BIC-a je moguće i izvan radnog vremena uz prethodno pismeno obavještenje i saglasnost Agencije „PREDA-PD“.

U okviru BIC-a, korisnicima su na raspolaganju:

 • kancelarijski prostor koji je opremljen neophodnom sa osnovnom tehničkom infrastrukturom (električne instalacije, telekomunikacioni priključci) i namještajem,
 • sala za sastanke, koju će koristiti korisnici prostora u svrhu umrežavanja i razmjene ideja,
 • sala za edukacije,
 • prostor za kopiranje,
 • kafeterija,
 • sanitarni čvor

Osnovna usluga Biznis inkubacionog centra je iznajmljivanje osnovno opremljenog kancelarijskog prostora, uz mogućnosti korištenja:

 • zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za edukacije, prostor za kopiranje, kafeterija i sanitarni čvor),
 • raspoložive opreme,
 • savjetodavne i tehničke podrške Agencije „PREDA-PD“.

Dodatno, Biznis inkubacioni centar će pružati i uslugu registracije poslovnog subjekta na adresi Biznis inkubacionog centra uz ograničenu upotrebu zajedničkih prostorija.

CIJENA ZAKUPA PROSTORA

Kategorija Veličina prostora I god II god III god IV god V god
Kategorija I 18,23 49,22 57,42 65,62 73,83 82,03
Kategorija II 18,23 65,628 82,035 98,442 114,849 131,256
Kategorija I 13 30,456 35,532 40,608 45,684 50,76
Kategorija II 13 40,608 50,76 60,912 71,064 81,216
Kategorija III 18,23 164,07
Kategorija III 11,28 101,52

Cijene zakupa su iskazane u KM. U cijenu zakupa, uračunati su svi režijski troškovi (struja, voda, internet).

Kategorija I– Privredna društva ili fizička lica čija je djelatnost u osnivanju a koji će poslovati u sektoru kreativne industrije

Kategorija II– Privredna društva ili fizička lica koja već posluju u sektoru kreativne industrije

Kategorija III– Ostali subjekti, neformalne grupe ili pojedinci, angažovani na projektima ili aktivnostima od interesa za razvoj grada Prijedora

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su definisani pravilnikom koji je dostupan na linku http://www.prijedorhub.com/bic/

Kontakt podaci:

Odgovorna osoba: Drago Gverić, direktor
Rukovodilac inkubatora: Dragana Bajović
Adresa: Mladena Stojanovića 4
Kontakt telefon: +387 51 340 600
Mejl adresa: info@icbl.ba
Veb sajt: www.icbl.ba

Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) namijenjen je preduzetnicima sa inovativnim idejama koje, uz podršku koju ovaj centar nudi, mogu da pretvore u poslovni poduhvat.

Smješten je u strogom centru grada u objektu na dvije etaže, udaljen od administrativnog centra grada oko 400 metara. Kao građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, omogućava zajedničko korištenje prostora, komunalnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih usluga, te na taj način stvara mogućnost za niže troškove poslovanja svojim korisnicima.

Infrastrukturu centra čini:

 • 18 kancelarija
 • Brza internet konekcija i ostala IT i komunikaciona tehnologija potrebna za rad
 • Sale za sastanke i edukacije
 • Kancelarijski namještaj i oprema
 • Parking
 • Stalne usluge savjetovanja i podrške poslovanju i osiguranju kontakata potrebnih za poslovanje inkubiranih preduzeća.

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su bazirani na cijeni zakupnine od 11,70 KM/m2:

 1. Prva godina: ……………………………..0,00 KM/m2
 2. Prvih 6 mjeseci druge godine: …..25% zakupnine
 3. Drugih 6 mjeseci druge godine:…..50% zakupnine
 4. Prvih 6 mejseci treće godine:…….75% zakupnine
 5. Drugih 6 mejseci treće godine:….100% zakupnine

Makro lokacijski aspekt smještaja inkubatora na području Banje Luke koja je najveći grad i administrativni centar Republike Srpske, ali i regionalni centar, daje mu značajne prednosti u odnosu na druge.

Blizina autoputa Banja Luka-Gradiška omogućuje dobru vezu sa autoputevima Hrvatske koji najkraće povezuju sjevero-zapad i jugo-istok Evrope, dok je magistralnim i regionalnim putevima omogućena dobra veza sa svim dijelovima BiH. Postoji direktna veza sa željezničkom prugom Ploče-Mostar-Sarajevo- Doboj- Banja Luka- Zagreb i dalje. U neposrednoj blizini je aerodrom „Banjaluka“ u Mahovljanima, a relativno blizu je i aerodrom „Pleso“ u Zagrebu.

Mikrolokacijski aspekt Inovacionog Centra Banja Luka izuzetno je povoljan i ogleda se kroz:

 • Malu udaljenost od centra grada (cca 200m) obezbijeđenu skoro pravolinijskom saobraćajnicom.
 • Blizinu institucija relevantnih za poslovanje (sve u radijusu od 800m).
 • Dovoljan broj atraktivnog kancelarijskog prostora
 • Parking prostor za dovoljno vozila

Kontakt podaci:

Adresa: Dobojska bb, Modriča
Kontakt telefon: +387 53 816 233; +387 66 960 698

Kontakt osoba: Mitra Knežević

Imejl adresa: pzekoplod@gmail.com

Poslovno-preduzetnički  centar  „Jabučik“ Modriča namijenjen je preduzetnicima sa inovativnim idejama koje, uz podršku koju ovaj centar nudi, mogu da pretvore u poslovni poduhvat.

Smješten je na izlazu iz grada u objektima koji imaju tri zgrade, udaljen od administrativnog centra grada oko 1400 metara. Kao građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, omogućava zajedničko korištenje prostora, komunalnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih usluga, te na taj način stvara mogućnost za niže troškove poslovanja svojim korisnicima.

Infrastrukturu centra čini:
– 2 kancelarije
– Brza internet konekcija i ostala IT i komunikaciona tehnologija potrebna za rad
– Sala za sastanke i edukacije
– Kancelarijski namještaj i oprema
– Parking
– Stalne usluge savjetovanja i podrške poslovanju i osiguranju kontakata potrebnih za poslovanje inkubiranih preduzeća.
– Zgrada namjenjana proizvodnji i preradi voća i povrća sa adekvatnom hladnjačom i sušarom za voće
– Skladišni prostor

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su bazirani na cijeni zakupnine od 2,00 KM/m2:

 1. Prva godina: ……………………………..0,00 KM/m2
 2. Prvih 6 mjeseci druge godine: …..50% zakupnine
 3. Drugih 6 mjeseci druge godine:…..50% zakupnine
 4. Prvih 6 mjeseci treće godine:…….75% zakupnine
 5. Drugih 6 mjeseci treće godine:….100% zakupnine

Makro lokacijski aspekt smještaja inkubatora na području opštine Modriča, koja povezuje više opština u okolini a time i poljoprivredne proizvođače koji su glavni korisnici ovog centra.

Mikrolokacijski aspekt Poslovno-preduzetnički centar „Jabučik“ izuzetno je povoljan i ogleda se kroz:

 • Malu udaljenost od centra grada (cca 1400m) obezbijeđenu skoro pravolinijskom saobraćajnicom.
 • Povoljan prostor za  skladištenje i preradu poljoprivrednih sirovina.
 • Parking prostor za dovoljno vozila.

Kontakt podaci
Odgovorna osoba: Enver Sarvan
Adresa: Tarevci, Centar br. 2,  74.480 Modriča
Kontakt telefon:  00387 53 820 515, 00387 53 820-513
Fax: 00387 53 810 952,
Imejl adresa: pitcentar.nbr@gmail.com
www.nbrudruzenje.org

Razvojno-preduzetnički centar (RPC) u Tarevcima, opština Modriča, u svom sastavu ima poslovni inkubator koji raspolaže sa 1.760 m2 poslovnog prostora u 3 objekta.

Klijentima nudi uslugu najma poslovnog prostora (sa pratećom infrastrukturom: parking, skladišni prostor, sale za sastanke, kancelarijski prostor sa kancelarijskom opremom, wi-fi internet, itd.) sa subvencioniranom zakupninom za proizvodne i uslužne djelatnosti, bez vremenskog ograničenja trajanja perioda najma.

Centar nudi i druge usluge kao što su povezivanje sa računovodstvenim i pravnim servisima, administrativno-tehničke usluge, podrška pristupu izvorima finansiranja i kreditno-garncijskim shemama, prenos znanja i tehnologije, pomoć MSP pri poslovnom planiranju i razvoju, istraživanje tržišta, promocija i poslovno povezivanje, edukacija u funkciji razvoja poslovnih vještina, poslovna i savjetodavna podrška pri ISO i drugom certifikovanju…..

Zašto?

Ukoliko želite dati doprinos generisanju novih poslovnih subjekata sa izglednim šansama za ubrzani razvoj, uključujući i dimenziju socijalnog preduzetništva, primjenu novih proizvodnih programa i tehnologija sa dodatnom vrijednošću u proizvodnji, uz razvoj inovativnosti proizvoda, procesa, organizacije, marketinga, primjene IT i digitalizacije iskoristite mogućnost inkubiranja biznisa u RPC-u i PI-u.

Šta ćete dobiti?

 1. Olakšan pristup poslovnim prostorima pod povoljnim uslovima
 2. Stvorene uslove za održivost MSP, a time i socijalnu i ekonomsku održivost
 3. Satisfakciju da ste dali svoj doprinos smanjenju broja MSP koja propadaju, poboljšavajući konkurentnost MSP,
 4. Satisfakciju da ste dali svoj doprinos internacionalizaciji poslovanja MSP u RPC/PI-u

Sadržaj ponude?

 • Mogućnost korištenja radnog prostora (proizvodnog i kancelarijskog) i subvencioniranje mjesečne zakupnine pod fleksibilnim uslovima, gratis korištenje prostora u prvih 6 mjeseci poslovanja start-up preduzeća, stvaranje uslova za proširenje u veće ili manje jedinice unutar inkubatora, po potrebi;
 • Pružanje poslovno-savjetodavne podrške u spektru od planiranja poslovnih poduhvata, savjeta u vezi marketinga, računovodstvenuh usluga (u fazi predinkubiranja i inkubiranja) itd.;
 • Obezbjeđenje podrške kroz korištenje zajedničkih prostorija: sale za sastanke, toaleta, opreme;
 • Obezbjeđenje ostalih potreba članova kroz useljenje firmi koje se bave proizvodnjom i uslužnom djelatnosti;
 • Obezbjeđenje zajedničkih komunalnih usluga ( odvoz smeća, voda i sl.);
 • Obezbjeđenje podrške poslovnom povezivanju, poslovnom umrežavanju, pristupa izvorima finansiranja (grant, fondovi vlade, banke…)

Trenutno u ponudi

 • 244m2proizvodnog prostora (za 1 ili 2 poslovna subjekta u ovisnosti o potrebama);
 • Odvojena kancelarija;
 • 2 ulaza i istovarno-utovarana rampa;
 • Zaseban sanitarni čvor;
 • Fiksna telefonska i internet veza;
 • Zaseban parking.

Uslovi korištenja

 • Garantovano 5 godina korištenja;
 • Prvih 6 mjeseci besplatnog korištenja prostora (osim režijskih troškova);
 • Cijena korištenja prostora je 3,20KM po m2.

Kontakt osobe: Olja Radojković, mr; Jelena Marjanović, MA; dr Damjan Danilović.
Adresa: Alekse Šantića 3, Pale
Kontakt telefon: 057/226-651
Mejl adresa: spi.efpale@gmail.com

Studentski preduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta Pale posluje od marta 2019. godine u sklopu Ekonomskog fakuteta. Otvoren je za podršku svim zainteresovnim licima koja razvijaju poslovne ideje. Za polaznike inkubatora obezbjeđuje početnu obuku, te besplatno na raspolaganje daje  kancelarijski prostor u okviru Fakulteta i snosi režijske troškove do dvije godine, a nastavni kadar obezjeđuje potreban mentoring.