Предузетнички инкубатори су облик предузетничке инфраструктуре чија је основна дјелатност пружање услуга стављањем на располагање, уз накнаду или без накнаде, пословног простора, савјетодавних, административних, техничких и других услуга новооснованим привредним субјектима, најдуже пет година од њиховог оснивања.

Предности које предузетнику почетнику пружа пословање унутар инкубатора:

 • Значајно смањена иницијална улагања у погледу обезбјеђења простора, опреме, канцеларијског простора, услуга телекомуникација, књиговодства
 • Олакшана и убрзана процедура освајања позиције на тржишту уз помоћ инкубатора и сервиса који се нуде почетницима
 • Обуке и тренинзи за савладавање неопходних вјештина и знања који смањују ризик од неуспјеха
 • Омогућено фокусирање на кључне изазове у пословању и смањење уторшеног времена на логистичке и техничке потребе
 • Олакшан приступ средствима подстицаја, посјета сајмовима и промотивним активностима, те проналажења партнера на тржишту
 • Помоћ у приступу кредитним, или другим средствима потребним у пословању

Пословни инкубатор намијењен је предузетницима који имају пословну идеју, али не и довољно ресурса (финансије, знање и вјештине) да их претворе у пословну активност. Улазак у инкубатор  омогућиће новоформираном предузећу лакши улазак у пословни свијет и смањење трошкова у првим годинама пословања које су најкритичније за опстанак и развој.

 

 

Контакт подаци:

Адреса: Паланчиште бб, Приједор

Контакт телефон: +387 52 245 143

Имејл адреса: privreda@prijedorgrad.org

http://piprijedor.com

Град Приједор је традиционално индустријска средина која је свој економски развој базирала на експлоатацији природних ресурса. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металне индустрије. Инкубатор се налази у насељу Паланчиште, на простору бивше касарне, два километра од града, на путу Приједор – Козарска Дубица.

Инкубатор је основаo Град Приједор, а имплементацију пројекта урадила Агенција за економски развој општине Приједор ПРЕДА-ПД. Основни концепт инкубатора је да новоосноване производне фирме бораве у простору инкубатора до пет година. Након истека наведеног периода, предвиђа се прелазак ових фирми у индустријске зоне и улазак нових фирми у инкубатор.

Предузетнички инкубатор посједује око 1360 метара квадратних простора. Осам простора у оквиру инкубатора намијењено је за производне дјелатности, 35 просторија је канцеларијског типа и намијењено је за инкубирање компанија, а двије канцеларије користи сам инкубатор.

У плану је проширење понуде за око 1000 метара квадратних простора за седам нових производних капацитета. Сав простор је у 100 одсто власништву Града Приједора.

Услови кориштења простора су:

Почетна цијена закупа простора је 2,50 КМ/m2.

Сваке године цијена закупа се повећава за 0,50 КМ/m2.

Сви настали трошкови (струја, вода, комуналије) иду на терет корисника простора.

Процедура:

Подносилац захтјева уз захтјев за улазак у инкубатор прилаже бизнис план који описује дјелатност, органзацију, производ, тржиште, те план прихода и расхода у једногодишњем периоду.

Посебна комисија, коју је формирао градоначелник, разматра пословни план према јасно дефинисаним критеријумима и доставља приједлог градоначелнику о прихватању, или одбијању достављеног бизнис плана. На основу приједлога комисије, градоначелник доноси одлуку о прихватању или одбијању захтјева за улазак у инкубатор.

Контакт подаци:

Адреса: Пословни центар Приједор, Алеја Козарског одреда бр. 9. Приједор
Контакт телефон: +387 052241 600
Имејл адреса: startup@prijedorhub.com

www.prijedorhub.com

Циљеви HUB-a:

 •  Заговарање промјена и активно учествовање у остваривању циљева и приоритета Интегралне стратегије развоја града Приједора за период од 2014-2024. Године
 • Стварање екосистема и припрема развојних пројеката у складу са анализом потреба
 • Стварање нових пословних могуćности, инкубација и услуге coworking-a start up пројеката младих из области ИТ И Креативних индустрија,;
 • Едукација и пракса те, успостављање интензивније сарадње са образовним и научно истраживачким институцијама у Републици Српској, Босни и Херцеговини
 • Експериментисање, имплементација и валидација нових идеја и технологија;
 • Упознавање са потребама нових корисника,
 • Трансформација тржишта рада према новим технологијама и освајању конкурентних тржишних ниша
 • Креативна додатна вриједност од корисника;
 • Међусекторско знање и трансфер иновација;
 • Транснационално умрежавање
 • Промоција старт уп-а у области ИТ и Креативних индустрија, нових, модерних, чистих и профитабилних технологија
 • Свеобухаватна подршка у домену неформалног и формалног образовања на средњошколском нивоу, доквалификацији кадрова и едукативној подршци усавршавања професора и наставника,
 • Развој партнерства са постојећим малим и средњим предузећима у граду Приједору

Услуге 

Уколико имаш идеју, а немаш гдје да је реализујеш, придружи нам се у позитивној радној атмосфери. Приједор Circle Hub Агенције за економски развој града Приједора нуди простор, опрему, обуку, менторисање и могућност повезивања са другим креативним људима.

За све start up предузетнике који развијају нови производ или услугу, програмере, дизајнере, креативце, фрееланцере и остале који су заинтересовани за модеран, другачији начин рада, отворили смо врата Приједор Circle Hub-a, на И спрату пословног центра Приједор у Приједору.

У оквиру HUB-a се креирају прилике за разнолике форме учења и размјене знања путем радионица, семинара, креативних кампова, промоције и друге форме догађаја за све заинтересоване појединце и фирме које желе да унаприједе своје личне и професионалне капацитете.

Полазницима желимо да омогућимо унапријеђење професионалних вјештина које су им неопходне уколико желе да буду конкурентни на тржишту, али и да постану оснажени појединци спремни да преузму активну улогу у оквиру врло промјењивих економских, друштвених и еколошких околности, не само на локалном већ и на глобалном нивоу.

Услуге у оквиру HUB-a се могу подијелити на:

 1. БИЗНИС ИНКУБАЦИОНИ ЦЕНТАР 

2. COWORKING 

3. ИТ ЕДУКАЦИЈА 

4. START UP/МЕНТОРИНГ 

5. CHANGER PLAYGROUND :: FUTURE ПРИЈЕДОР 

6. 3D PRINT & 3D МОДЕЛИРАЊЕ 

7. АУДИО&ВИДЕО  

Приједор Hub је смјештен у Пословном центру Приједор (први спрат) који се налази у Индустријској зони Целпак (бивша Управна зграда).

Осим Агенције “ПРЕДА-ПД”, у Пословном центру смјештена је и канцеларија Подручне Привредне коморе Бања Лука, те Подручна Занатско-предузетничка комора.

Контакт подаци:

Адреса: Пословни центар Приједор, Алеја Козарског одреда бр. 9. Приједор
Контакт телефон: +387 052241 600
Имејл адреса: startup@prijedorhub.com

Бизнис инкубациони центар је инструмент подршке предузетништву који утиче на унапређење пословног амбијента кроз оснивање нових пословних субјеката и повећање конкурентности постојећих, развој нових дјелатности, побољшање ланаца вриједности, привлачење директних домаћих и страних инвестиција, развој и примјену иновација и нових технологија.

Програм инкубације намјењен је субјектима који имају за циљ:

 • Развој постојећег или новог производа заснованог на иновацијама и знању,
 • Запошљавање нових радника,
 • Развој услуга које доприносе реализацији стратешких циљева Града Приједора

КОРИСНИЦИ

Основни циљ давања на кориштење простора пословног инкубатора је помоћ почетницима у првим годинама њиховог пословања те стварање услова за развој креативне индустрије и њену интеграцију у локалне, регионалне и глобалне ланце вриједности. Креативна индустрија обухвата израду софтвера, програмирање, оглашавање, архитектуру, занате, дизајн, графички дизајн, филм & видео, дигиталне медије те пројектовање.

ПРОСТОР И УСЛУГЕ

Радно вријеме БИЦ-а је 07.30-17.00х од понедељка до петка. Кориштење простора и услуга БИЦ-а је могуће и изван радног времена уз претходно писмено обавјештење и сагласност Агенције „ПРЕДА-ПД“.

У оквиру БИЦ-а, корисницима су на располагању:

 • канцеларијски простор који је опремљен неопходном са основном техничком инфраструктуром (електричне инсталације, телекомуникациони прикључци) и намјештајем,
 • сала за састанке, коју ће користити корисници простора у сврху умрежавања и размјене идеја,
 • сала за едукације,
 • простор за копирање,
 • кафетерија,
 • санитарни чвор

Основна услуга Бизнис инкубационог центра је изнајмљивање основно опремљеног канцеларијског простора, уз могућности кориштења:

 • заједничких просторија (сала за састанке, сала за едукације, простор за копирање, кафетерија и санитарни чвор),
 • расположиве опреме,
 • савјетодавне и техничке подршке Агенције „ПРЕДА-ПД“.

Додатно, Бизнис инкубациони центар ће пружати и услугу регистрације пословног субјекта на адреси Бизнис инкубационог центра уз ограничену употребу заједничких просторија.

ЦИЈЕНА ЗАКУПА ПРОСТОРА

Категорија Величина простора I год II год III год IV год V год
Категорија I 18,23 49,22 57,42 65,62 73,83 82,03
Категорија II 18,23 65,628 82,035 98,442 114,849 131,256
Категорија I 13 30,456 35,532 40,608 45,684 50,76
Категорија II 13 40,608 50,76 60,912 71,064 81,216
Категорија III 18,23 164,07
Категорија III 11,28 101,52

Цијене закупа су исказане у КМ. У цијену закупа, урачунати су сви режијски трошкови (струја, вода, интернет).

Категорија I– Привредна друштва или физичка лица чија је дјелатност у оснивању а који ће пословати у сектору креативне индустрије

Категорија II– Привредна друштва или физичка лица која већ послују у сектору креативне индустрије

Категорија III– Остали субјекти, неформалне групе или појединци, ангажовани на пројектима или активностима од интереса за развој града Приједора

Услови кориштења простора у инкубатору су дефинисани правилником који је доступан на линку http://www.prijedorhub.com/bic/

Контакт подаци:

Одговорна особа: Драго Гверић, директор
Руководилац инкубатора: Драгана Бајовић
Aдреса: Младена Стојановића 4
Контакт телефон: +387 51 340 600
Мејл адреса: info@icbl.ba
Веб сајт: www.icbl.ba

Иновациони центар Бања Лука (ИЦБЛ) намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват.

Смјештен је у строгом центру града у објекту на двије етаже, удаљен од администрaтивнoг центра града oкo 400 метара. Кao грaђeвински урeђeн и кoмунaлнo oпрeмљeн прoстoр, oмoгућaвa зajeдничкo кoриштeњe прoстoрa, кoмунaлних, aдминистрaтивних, финaнсиjских, тeхничких и других услугa, тe нa тaj нaчин ствaрa мoгућнoст зa нижe трoшкoвe пoслoвaњa својим кoрисницима.

Инфрaструктуру центра чини:

 • 18 канцеларија
 • Брза интернет конекција и остала ИТ и комуникациона технологија потребна за рад
 • Сале за састанке и едукације
 • Канцеларијски намјештај и опрема
 • Паркинг
 • Сталне услуге савјетовања и подршке пословању и осигурању контаката потребних за пословање инкубираних предузећа.

Услови кориштења простора у инкубатору су базирани на цијени закупнине од 11,70 КМ/м2:

 1. Прва година: ……………………………..0,00 КМ/м2
 2. Првих 6 мјесеци друге године: …..25% закупнине
 3. Других 6 мјесеци друге године:…..50% закупнине
 4. Првих 6 мејсеци треће године:…….75% закупнине
 5. Других 6 мејсеци треће године:….100% закупнине

Макрo лoкaциjски aспeкт смjeштaja инкубатора нa пoдручjу Бање Луке која је нajвeћи грaд и aдминистрaтивни цeнтар Рeпубликe Српскe, али и рeгиoнaлни цeнтар, дaje му знaчajнe прeднoсти у oднoсу нa другe.

Близина aутoпута Бaњa Лукa-Грaдишкa омогућује добру везу са aутoпутeвимa Хрвaтскe кojи нajкрaћe пoвeзуjу сjeвeрo-зaпaд и jугo-истoк Eврoпe, док је мaгистрaлним и рeгиoнaлним путeвимa омогућена добра веза сa свим диjeлoвимa БиХ. Постоји дирeктнa вeзa сa жeљeзничкoм пругoм Плoчe-Moстaр-Сaрajeвo- Дoбoj- Бaњa Лукa- Зaгрeб и дaљe. У непосредној близини је aeрoдрoм „Бaњaлукa“ у Maхoвљaнимa, а релативно близу је и aeрoдрoм „Плeсo“ у Зaгрeбу.

Mикрoлoкaциjски aспeкт Иновационог Центра Бaњa Лукa изузетно је повољан и oглeдa сe крoз:

 • Maлу удaљeнoст oд цeнтрa грaдa (cca 200m) oбeзбиjeђeну скoрo прaвoлиниjскoм сaoбрaћajницoм.
 • Близину институција релевантних за пословање (све у радијусу од 800м).
 • Довољан број атрактивног канцеларијског простора
 • Паркинг простор за довољно возила

Контакт подаци:

Адреса: Добојска бб, Mодрича
Контакт телефон: +387 53 816 233; +387 66 960 698

Контакт особа: Митра Кнежевић

Имејл адреса: pzekoplod@gmail.com

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват.

Смјештен је на излазу из града у објектима који имају три зграде, удаљен од администрaтивнoг центра града oкo 1400 метара. Кao грaђeвински урeђeн и кoмунaлнo oпрeмљeн прoстoр, oмoгућaвa зajeдничкo кoриштeњe прoстoрa, кoмунaлних, aдминистрaтивних, финaнсиjских, тeхничких и других услугa, тe нa тaj нaчин ствaрa мoгућнoст зa нижe трoшкoвe пoслoвaњa својим кoрисницима.

Инфрaструктуру центра чини:
– 2 канцеларије
– Брза интернет конекција и остала ИТ и комуникациона технологија потребна за рад
– Сала за састанке и едукације
– Канцеларијски намјештај и опрема
– Паркинг
– Сталне услуге савјетовања и подршке пословању и осигурању контаката потребних за пословање инкубираних предузећа.
– Зграда намјењана производњи и преради воћа и поврћа са адекватном хладњачом и сушаром за воће
– Складишни простор

Услови кориштења простора у инкубатору су базирани на цијени закупнине од 2,00 КМ/m2:

 1. Прва година: ……………………………..0,00 КМ/m2
 2. Првих 6 мјесеци друге године: …..50% закупнине
 3. Других 6 мјесеци друге године:…..50% закупнине
 4. Првих 6 мјeсеци треће године:…….75% закупнине
 5. Других 6 мјeсеци треће године:….100% закупнине

Макрo лoкaциjски aспeкт смjeштaja инкубатора нa пoдручjу општине Модрича, која повезује више општина у околини а тиме и пољопривредне произвођаче који су главни корисници овог центра.

Mикрoлoкaциjски aспeкт Пословно-предузетнички центар „Јабучик“ изузетно је повољан и oглeдa сe крoз:

 • Maлу удaљeнoст oд цeнтрa грaдa (cca 1400m) oбeзбиjeђeну скoрo прaвoлиниjскoм сaoбрaћajницoм.
 • Повољан простор за  складиштење и прераду пољопривредних сировина.
 • Паркинг простор за довољно возила.

Контакт подаци
Одговорна особа: Енвер Сарван
Адреса: Таревци, Центар бр. 2,  74.480 Модрича
Контакт телефон:  00387 53 820 515, 00387 53 820-513
Фаx: 00387 53 810 952,
Имејл адреса: pitcentar.nbr@gmail.com
www.nbrudruzenje.org

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) у Таревцима, општина Модрича, у свом саставу има пословни инкубатор који располаже са 1.760 м2 пословног простора у 3 објекта.

Клијентима нуди услугу најма пословног простора (са пратећом инфраструктуром: паркинг, складишни простор, сале за састанке, канцеларијски простор са канцеларијском опремом, wи-фи интернет, итд.) са субвенционираном закупнином за производне и услужне дјелатности, без временског ограничења трајања периода најма.

Центар нуди и друге услуге као што су повезивање са рачуноводственим и правним сервисима, административно-техничке услуге, подршка приступу изворима финансирања и кредитно-гарнцијским схемама, пренос знања и технологије, помоћ МСП при пословном планирању и развоју, истраживање тржишта, промоција и пословно повезивање, едукација у функцији развоја пословних вјештина, пословна и савјетодавна подршка при ИСО и другом цертификовању…..

Зашто?

Уколико желите дати допринос генерисању нових пословних субјеката са изгледним шансама за убрзани развој, укључујући и димензију социјалног предузетништва, примјену нових производних програма и технологија са додатном вриједношћу у производњи, уз развој иновативности производа, процеса, организације, маркетинга, примјене ИТ и дигитализације искористите могућност инкубирања бизниса у РПЦ-у и ПИ-у.

Шта ћете добити?

 1. Олакшан приступ пословним просторима под повољним условима
 2. Створене услове за одрживост МСП, а тиме и социјалну и економску одрживост
 3. Сатисфакцију да сте дали свој допринос смањењу броја МСП која пропадају, побољшавајући конкурентност МСП,
 4. Сатисфакцију да сте дали свој допринос интернационализацији пословања МСП у РПЦ/ПИ-у

Садржај понуде?

 • Могућност кориштења радног простора (производног и канцеларијског) и субвенционирање мјесечне закупнине под флексибилним условима, гратис кориштење простора у првих 6 мјесеци пословања старт-уп предузећа, стварање услова за проширење у веће или мање јединице унутар инкубатора, по потреби;
 • Пружање пословно-савјетодавне подршке у спектру од планирања пословних подухвата, савјета у вези маркетинга, рачуноводственух услуга (у фази прединкубирања и инкубирања) итд.;
 • Обезбјеђење подршке кроз кориштење заједничких просторија: сале за састанке, тоалета, опреме;
 • Обезбјеђење осталих потреба чланова кроз усељење фирми које се баве производњом и услужном дјелатности;
 • Обезбјеђење заједничких комуналних услуга ( одвоз смећа, вода и сл.);
 • Обезбјеђење подршке пословном повезивању, пословном умрежавању, приступа изворима финансирања (грант, фондови владе, банке…)

Тренутно у понуди

 • 244м2производног простора (за 1 или 2 пословна субјекта у овисности о потребама);
 • Одвојена канцеларија;
 • 2 улаза и истоварно-утоварана рампа;
 • Засебан санитарни чвор;
 • Фиксна телефонска и интернет веза;
 • Засебан паркинг.

Услови кориштења

 • Гарантовано 5 година кориштења;
 • Првих 6 мјесеци бесплатног кориштења простора (осим режијских трошкова);
 • Цијена кориштења простора је 3,20КМ по м2.

Контакт особе: Оља Радојковић, мр; Јелена Марјановић, МА; др Дамјан Даниловић.
Адреса: Алексе Шантића 3, Пале
Контакт телефон: 057/226-651
Мејл адреса: spi.efpale@gmail.com

Студентски предузетнички инкубатор Економског факултета Пале послује од марта 2019. године у склопу Економског факутета. Отворен је за подршку свим заинтересовним лицима која развијају пословне идеје. За полазнике инкубатора обезбјеђује почетну обуку, те бесплатно на располагање даје  канцеларијски простор у оквиру Факултета и сноси режијске трошкове до двије године, а наставни кадар обезјеђује потребан менторинг.