Предузетнички инкубатори су облик предузетничке инфраструктуре чија је основна дјелатност пружање услуга стављањем на располагање, уз накнаду или без накнаде, пословног простора, савјетодавних, административних, техничких и других услуга новооснованим привредним субјектима, најдуже пет година од њиховог оснивања.

Предности које предузетнику почетнику пружа пословање унутар инкубатора:

 • Значајно смањена иницијална улагања у погледу обезбјеђења простора, опреме, канцеларијског простора, услуга телекомуникација, књиговодства
 • Олакшана и убрзана процедура освајања позиције на тржишту уз помоћ инкубатора и сервиса који се нуде почетницима
 • Обуке и тренинзи за савладавање неопходних вјештина и знања који смањују ризик од неуспјеха
 • Омогућено фокусирање на кључне изазове у пословању и смањење уторшеног времена на логистичке и техничке потребе
 • Олакшан приступ средствима подстицаја, посјета сајмовима и промотивним активностима, те проналажења партнера на тржишту
 • Помоћ у приступу кредитним, или другим средствима потребним у пословању

Пословни инкубатор намијењен је предузетницима који имају пословну идеју, али не и довољно ресурса (финансије, знање и вјештине) да их претворе у пословну активност. Улазак у инкубатор  омогућиће новоформираном предузећу лакши улазак у пословни свијет и смањење трошкова у првим годинама пословања које су најкритичније за опстанак и развој.

 

 

Предузетнички инкубатор Приједор

Контакт подаци:

Адреса: Паланчиште бб, Приједор

Контакт телефон: +387 52 245 143

Имејл адреса: privreda@prijedorgrad.org

http://piprijedor.com

Град Приједор је традиционално индустријска средина која је свој економски развој базирала на експлоатацији природних ресурса. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металне индустрије. Инкубатор се налази у насељу Паланчиште, на простору бивше касарне, два километра од града, на путу Приједор – Козарска Дубица.

Инкубатор је основаo Град Приједор, а имплементацију пројекта урадила Агенција за економски развој општине Приједор ПРЕДА-ПД. Основни концепт инкубатора је да новоосноване производне фирме бораве у простору инкубатора до пет година. Након истека наведеног периода, предвиђа се прелазак ових фирми у индустријске зоне и улазак нових фирми у инкубатор.

Предузетнички инкубатор посједује око 1360 метара квадратних простора. Осам простора у оквиру инкубатора намијењено је за производне дјелатности, 35 просторија је канцеларијског типа и намијењено је за инкубирање компанија, а двије канцеларије користи сам инкубатор.

У плану је проширење понуде за око 1000 метара квадратних простора за седам нових производних капацитета. Сав простор је у 100 одсто власништву Града Приједора.

Услови кориштења простора су:

Почетна цијена закупа простора је 2,50 КМ/m2.

Сваке године цијена закупа се повећава за 0,50 КМ/m2.

Сви настали трошкови (струја, вода, комуналије) иду на терет корисника простора.

Процедура:

Подносилац захтјева уз захтјев за улазак у инкубатор прилаже бизнис план који описује дјелатност, органзацију, производ, тржиште, те план прихода и расхода у једногодишњем периоду.

Посебна комисија, коју је формирао градоначелник, разматра пословни план према јасно дефинисаним критеријумима и доставља приједлог градоначелнику о прихватању, или одбијању достављеног бизнис плана. На основу приједлога комисије, градоначелник доноси одлуку о прихватању или одбијању захтјева за улазак у инкубатор.

Приједор Circle HUB

Контакт подаци:

Адреса: Пословни центар Приједор, Алеја Козарског одреда бр. 9. Приједор
Контакт телефон: +387 052241 600
Имејл адреса: startup@prijedorhub.com

www.prijedorhub.com

Циљеви HUB-a:

 •  Заговарање промјена и активно учествовање у остваривању циљева и приоритета Интегралне стратегије развоја града Приједора за период од 2014-2024. Године
 • Стварање екосистема и припрема развојних пројеката у складу са анализом потреба
 • Стварање нових пословних могуćности, инкубација и услуге coworking-a start up пројеката младих из области ИТ И Креативних индустрија,;
 • Едукација и пракса те, успостављање интензивније сарадње са образовним и научно истраживачким институцијама у Републици Српској, Босни и Херцеговини
 • Експериментисање, имплементација и валидација нових идеја и технологија;
 • Упознавање са потребама нових корисника,
 • Трансформација тржишта рада према новим технологијама и освајању конкурентних тржишних ниша
 • Креативна додатна вриједност од корисника;
 • Међусекторско знање и трансфер иновација;
 • Транснационално умрежавање
 • Промоција старт уп-а у области ИТ и Креативних индустрија, нових, модерних, чистих и профитабилних технологија
 • Свеобухаватна подршка у домену неформалног и формалног образовања на средњошколском нивоу, доквалификацији кадрова и едукативној подршци усавршавања професора и наставника,
 • Развој партнерства са постојећим малим и средњим предузећима у граду Приједору

Услуге 

Уколико имаш идеју, а немаш гдје да је реализујеш, придружи нам се у позитивној радној атмосфери. Приједор Circle Hub Агенције за економски развој града Приједора нуди простор, опрему, обуку, менторисање и могућност повезивања са другим креативним људима.

За све start up предузетнике који развијају нови производ или услугу, програмере, дизајнере, креативце, фрееланцере и остале који су заинтересовани за модеран, другачији начин рада, отворили смо врата Приједор Circle Hub-a, на И спрату пословног центра Приједор у Приједору.

У оквиру HUB-a се креирају прилике за разнолике форме учења и размјене знања путем радионица, семинара, креативних кампова, промоције и друге форме догађаја за све заинтересоване појединце и фирме које желе да унаприједе своје личне и професионалне капацитете.

Полазницима желимо да омогућимо унапријеђење професионалних вјештина које су им неопходне уколико желе да буду конкурентни на тржишту, али и да постану оснажени појединци спремни да преузму активну улогу у оквиру врло промјењивих економских, друштвених и еколошких околности, не само на локалном већ и на глобалном нивоу.

Услуге у оквиру HUB-a се могу подијелити на:

 1. БИЗНИС ИНКУБАЦИОНИ ЦЕНТАР 

2. COWORKING 

3. ИТ ЕДУКАЦИЈА 

4. START UP/МЕНТОРИНГ 

5. CHANGER PLAYGROUND :: FUTURE ПРИЈЕДОР 

6. 3D PRINT & 3D МОДЕЛИРАЊЕ 

7. АУДИО&ВИДЕО  

Приједор Hub је смјештен у Пословном центру Приједор (први спрат) који се налази у Индустријској зони Целпак (бивша Управна зграда).

Осим Агенције “ПРЕДА-ПД”, у Пословном центру смјештена је и канцеларија Подручне Привредне коморе Бања Лука, те Подручна Занатско-предузетничка комора.

Бизнис инкубациони центар БИЦ, Приједор

Контакт подаци:

Адреса: Пословни центар Приједор, Алеја Козарског одреда бр. 9. Приједор
Контакт телефон: +387 052241 600
Имејл адреса: startup@prijedorhub.com

Бизнис инкубациони центар је инструмент подршке предузетништву који утиче на унапређење пословног амбијента кроз оснивање нових пословних субјеката и повећање конкурентности постојећих, развој нових дјелатности, побољшање ланаца вриједности, привлачење директних домаћих и страних инвестиција, развој и примјену иновација и нових технологија.

Програм инкубације намјењен је субјектима који имају за циљ:

 • Развој постојећег или новог производа заснованог на иновацијама и знању,
 • Запошљавање нових радника,
 • Развој услуга које доприносе реализацији стратешких циљева Града Приједора

КОРИСНИЦИ

Основни циљ давања на кориштење простора пословног инкубатора је помоћ почетницима у првим годинама њиховог пословања те стварање услова за развој креативне индустрије и њену интеграцију у локалне, регионалне и глобалне ланце вриједности. Креативна индустрија обухвата израду софтвера, програмирање, оглашавање, архитектуру, занате, дизајн, графички дизајн, филм & видео, дигиталне медије те пројектовање.

ПРОСТОР И УСЛУГЕ

Радно вријеме БИЦ-а је 07.30-17.00х од понедељка до петка. Кориштење простора и услуга БИЦ-а је могуће и изван радног времена уз претходно писмено обавјештење и сагласност Агенције „ПРЕДА-ПД“.

У оквиру БИЦ-а, корисницима су на располагању:

 • канцеларијски простор који је опремљен неопходном са основном техничком инфраструктуром (електричне инсталације, телекомуникациони прикључци) и намјештајем,
 • сала за састанке, коју ће користити корисници простора у сврху умрежавања и размјене идеја,
 • сала за едукације,
 • простор за копирање,
 • кафетерија,
 • санитарни чвор

Основна услуга Бизнис инкубационог центра је изнајмљивање основно опремљеног канцеларијског простора, уз могућности кориштења:

 • заједничких просторија (сала за састанке, сала за едукације, простор за копирање, кафетерија и санитарни чвор),
 • расположиве опреме,
 • савјетодавне и техничке подршке Агенције „ПРЕДА-ПД“.

Додатно, Бизнис инкубациони центар ће пружати и услугу регистрације пословног субјекта на адреси Бизнис инкубационог центра уз ограничену употребу заједничких просторија.

ЦИЈЕНА ЗАКУПА ПРОСТОРА

КатегоријаВеличина простораI годII годIII годIV годV год
Категорија I18,2349,2257,4265,6273,8382,03
Категорија II18,2365,62882,03598,442114,849131,256
Категорија I1330,45635,53240,60845,68450,76
Категорија II1340,60850,7660,91271,06481,216
Категорија III18,23164,07
Категорија III11,28101,52

Цијене закупа су исказане у КМ. У цијену закупа, урачунати су сви режијски трошкови (струја, вода, интернет).

Категорија I– Привредна друштва или физичка лица чија је дјелатност у оснивању а који ће пословати у сектору креативне индустрије

Категорија II– Привредна друштва или физичка лица која већ послују у сектору креативне индустрије

Категорија III– Остали субјекти, неформалне групе или појединци, ангажовани на пројектима или активностима од интереса за развој града Приједора

Услови кориштења простора у инкубатору су дефинисани правилником који је доступан на линку http://www.prijedorhub.com/bic/

Иновациони центар Бања Лука

Контакт подаци:

Одговорна особа: Драго Гверић, директор
Руководилац инкубатора: Драгана Бајовић
Aдреса: Младена Стојановића 4
Контакт телефон: +387 51 340 600
Мејл адреса: info@icbl.ba
Веб сајт: www.icbl.ba

Иновациони центар Бања Лука (ИЦБЛ) намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват.

Смјештен је у строгом центру града у објекту на двије етаже, удаљен од администрaтивнoг центра града oкo 400 метара. Кao грaђeвински урeђeн и кoмунaлнo oпрeмљeн прoстoр, oмoгућaвa зajeдничкo кoриштeњe прoстoрa, кoмунaлних, aдминистрaтивних, финaнсиjских, тeхничких и других услугa, тe нa тaj нaчин ствaрa мoгућнoст зa нижe трoшкoвe пoслoвaњa својим кoрисницима.

Инфрaструктуру центра чини:

 • 18 канцеларија
 • Брза интернет конекција и остала ИТ и комуникациона технологија потребна за рад
 • Сале за састанке и едукације
 • Канцеларијски намјештај и опрема
 • Паркинг
 • Сталне услуге савјетовања и подршке пословању и осигурању контаката потребних за пословање инкубираних предузећа.

Услови кориштења простора у инкубатору су базирани на цијени закупнине од 11,70 КМ/м2:

 1. Прва година: ……………………………..0,00 КМ/м2
 2. Првих 6 мјесеци друге године: …..25% закупнине
 3. Других 6 мјесеци друге године:…..50% закупнине
 4. Првих 6 мејсеци треће године:…….75% закупнине
 5. Других 6 мејсеци треће године:….100% закупнине

Макрo лoкaциjски aспeкт смjeштaja инкубатора нa пoдручjу Бање Луке која је нajвeћи грaд и aдминистрaтивни цeнтар Рeпубликe Српскe, али и рeгиoнaлни цeнтар, дaje му знaчajнe прeднoсти у oднoсу нa другe.

Близина aутoпута Бaњa Лукa-Грaдишкa омогућује добру везу са aутoпутeвимa Хрвaтскe кojи нajкрaћe пoвeзуjу сjeвeрo-зaпaд и jугo-истoк Eврoпe, док је мaгистрaлним и рeгиoнaлним путeвимa омогућена добра веза сa свим диjeлoвимa БиХ. Постоји дирeктнa вeзa сa жeљeзничкoм пругoм Плoчe-Moстaр-Сaрajeвo- Дoбoj- Бaњa Лукa- Зaгрeб и дaљe. У непосредној близини је aeрoдрoм „Бaњaлукa“ у Maхoвљaнимa, а релативно близу је и aeрoдрoм „Плeсo“ у Зaгрeбу.

Mикрoлoкaциjски aспeкт Иновационог Центра Бaњa Лукa изузетно је повољан и oглeдa сe крoз:

 • Maлу удaљeнoст oд цeнтрa грaдa (cca 200m) oбeзбиjeђeну скoрo прaвoлиниjскoм сaoбрaћajницoм.
 • Близину институција релевантних за пословање (све у радијусу од 800м).
 • Довољан број атрактивног канцеларијског простора
 • Паркинг простор за довољно возила

Пословно-предузетнички центар „Јабучик“

Контакт подаци:

Адреса: Добојска бб, Mодрича
Контакт телефон: +387 53 816 233; +387 66 960 698

Контакт особа: Митра Кнежевић

Имејл адреса: pzekoplod@gmail.com

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват.

Смјештен је на излазу из града у објектима који имају три зграде, удаљен од администрaтивнoг центра града oкo 1400 метара. Кao грaђeвински урeђeн и кoмунaлнo oпрeмљeн прoстoр, oмoгућaвa зajeдничкo кoриштeњe прoстoрa, кoмунaлних, aдминистрaтивних, финaнсиjских, тeхничких и других услугa, тe нa тaj нaчин ствaрa мoгућнoст зa нижe трoшкoвe пoслoвaњa својим кoрисницима.

Инфрaструктуру центра чини:
– 2 канцеларије
– Брза интернет конекција и остала ИТ и комуникациона технологија потребна за рад
– Сала за састанке и едукације
– Канцеларијски намјештај и опрема
– Паркинг
– Сталне услуге савјетовања и подршке пословању и осигурању контаката потребних за пословање инкубираних предузећа.
– Зграда намјењана производњи и преради воћа и поврћа са адекватном хладњачом и сушаром за воће
– Складишни простор

Услови кориштења простора у инкубатору су базирани на цијени закупнине од 2,00 КМ/m2:

 1. Прва година: ……………………………..0,00 КМ/m2
 2. Првих 6 мјесеци друге године: …..50% закупнине
 3. Других 6 мјесеци друге године:…..50% закупнине
 4. Првих 6 мјeсеци треће године:…….75% закупнине
 5. Других 6 мјeсеци треће године:….100% закупнине

Макрo лoкaциjски aспeкт смjeштaja инкубатора нa пoдручjу општине Модрича, која повезује више општина у околини а тиме и пољопривредне произвођаче који су главни корисници овог центра.

Mикрoлoкaциjски aспeкт Пословно-предузетнички центар „Јабучик“ изузетно је повољан и oглeдa сe крoз:

 • Maлу удaљeнoст oд цeнтрa грaдa (cca 1400m) oбeзбиjeђeну скoрo прaвoлиниjскoм сaoбрaћajницoм.
 • Повољан простор за  складиштење и прераду пољопривредних сировина.
 • Паркинг простор за довољно возила.

Развојно-предузетнички центар/пословни инкубатор Таревци, Модрича

Контакт подаци
Одговорна особа: Енвер Сарван
Адреса: Таревци, Центар бр. 2,  74.480 Модрича
Контакт телефон:  00387 53 820 515, 00387 53 820-513
Фаx: 00387 53 810 952,
Имејл адреса: pitcentar.nbr@gmail.com
www.nbrudruzenje.org

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) у Таревцима, општина Модрича, у свом саставу има пословни инкубатор који располаже са 1.760 м2 пословног простора у 3 објекта.

Клијентима нуди услугу најма пословног простора (са пратећом инфраструктуром: паркинг, складишни простор, сале за састанке, канцеларијски простор са канцеларијском опремом, wи-фи интернет, итд.) са субвенционираном закупнином за производне и услужне дјелатности, без временског ограничења трајања периода најма.

Центар нуди и друге услуге као што су повезивање са рачуноводственим и правним сервисима, административно-техничке услуге, подршка приступу изворима финансирања и кредитно-гарнцијским схемама, пренос знања и технологије, помоћ МСП при пословном планирању и развоју, истраживање тржишта, промоција и пословно повезивање, едукација у функцији развоја пословних вјештина, пословна и савјетодавна подршка при ИСО и другом цертификовању…..

Зашто?

Уколико желите дати допринос генерисању нових пословних субјеката са изгледним шансама за убрзани развој, укључујући и димензију социјалног предузетништва, примјену нових производних програма и технологија са додатном вриједношћу у производњи, уз развој иновативности производа, процеса, организације, маркетинга, примјене ИТ и дигитализације искористите могућност инкубирања бизниса у РПЦ-у и ПИ-у.

Шта ћете добити?

 1. Олакшан приступ пословним просторима под повољним условима
 2. Створене услове за одрживост МСП, а тиме и социјалну и економску одрживост
 3. Сатисфакцију да сте дали свој допринос смањењу броја МСП која пропадају, побољшавајући конкурентност МСП,
 4. Сатисфакцију да сте дали свој допринос интернационализацији пословања МСП у РПЦ/ПИ-у

Садржај понуде?

 • Могућност кориштења радног простора (производног и канцеларијског) и субвенционирање мјесечне закупнине под флексибилним условима, гратис кориштење простора у првих 6 мјесеци пословања старт-уп предузећа, стварање услова за проширење у веће или мање јединице унутар инкубатора, по потреби;
 • Пружање пословно-савјетодавне подршке у спектру од планирања пословних подухвата, савјета у вези маркетинга, рачуноводственух услуга (у фази прединкубирања и инкубирања) итд.;
 • Обезбјеђење подршке кроз кориштење заједничких просторија: сале за састанке, тоалета, опреме;
 • Обезбјеђење осталих потреба чланова кроз усељење фирми које се баве производњом и услужном дјелатности;
 • Обезбјеђење заједничких комуналних услуга ( одвоз смећа, вода и сл.);
 • Обезбјеђење подршке пословном повезивању, пословном умрежавању, приступа изворима финансирања (грант, фондови владе, банке…)

Тренутно у понуди

 • 244м2производног простора (за 1 или 2 пословна субјекта у овисности о потребама);
 • Одвојена канцеларија;
 • 2 улаза и истоварно-утоварана рампа;
 • Засебан санитарни чвор;
 • Фиксна телефонска и интернет веза;
 • Засебан паркинг.

Услови кориштења

 • Гарантовано 5 година кориштења;
 • Првих 6 мјесеци бесплатног кориштења простора (осим режијских трошкова);
 • Цијена кориштења простора је 3,20КМ по м2.

Студентски предузетнички инкубатор Економског факултета Пале

Контакт особе: Оља Радојковић, мр; Јелена Марјановић, МА; др Дамјан Даниловић.
Адреса: Алексе Шантића 3, Пале
Контакт телефон: 057/226-651
Мејл адреса: spi.efpale@gmail.com

Студентски предузетнички инкубатор Економског факултета Пале послује од марта 2019. године у склопу Економског факутета. Отворен је за подршку свим заинтересовним лицима која развијају пословне идеје. За полазнике инкубатора обезбјеђује почетну обуку, те бесплатно на располагање даје  канцеларијски простор у оквиру Факултета и сноси режијске трошкове до двије године, а наставни кадар обезјеђује потребан менторинг.