Preduzetnička infrastruktura predstavlja prostorno-tehničke oblike za podršku razvoja preduzetništva sa posebnim akcentom na uspostavljanje i razvoj malih i srednjih preduzeća.
Može biti organizovana u obliku poslovne zone, tehnološkog parka, preduzetničkog inkubatora i klastera.

Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća RS i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća RS predviđa mogućnost organizovanja i drugih oblika preduzetničke infrastrukture za razvoj, promociju i istraživanje iz ove oblasti u skladu sa propisima i potrebama privrede.