Poljavnice industrijska zona, Novi Grad

Poljavnice industrijska zona, Novi Grad
Stanovništvo: 29,787 (preliminarni rezultati popisa 2013)
Površina: 469,74 km²
Broj poslovnih subjekata u 2013. godini:
248 MSP i preduzetnika 528

Opšte informacije o lokaciji:
Pozicija: Poljanice naselje 3 km od centra Novog
Grada
Pored M-14 Novi Grad – Kostajnica glavni put,
Površina: 75 ha, od čega je 5,2 ha dostupno
Tip zona: braunfild i grinfild

Udaljenost:

  • iz Novog Grada željeznička stanica 3 km
  • Novi Grad do carinskog terminala 3 km
  • od međunarodnih graničnih prelaza:
  • za putnike i robu u drumskom saobraćaju : Izačić (BiH) – Ličko Petrovo Selo (HR) 70 km
  • međunarodni prevoz putnika u drumskom transportu:
NOVI GRAD (BiH) – Dvor na Uni, (Hrv) 5 km.

Infrastruktura:
Pristupni put, elektro mreža, telekomunikaciona mreža i primarna vodovodna su dostupne u zoni

Aktivnosti:
Drvo, tekstil, konstrukcija, snaga i metalska industrija.
Cijena zemljišta je 3,00 KM / m²

Zašto investirati:
• Povoljan geografski položaj zone u neposrednoj blizini graničnih prelaza i značajnijih saobraćajnica
• Finansijski podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju i za mala i srednja preduzeća (proizvodnja i nova zapošljavanja)
• Pokriće troškova za promociju malih i srednjih preduzeća (učešće na sajmovima i manifestacijama)
• Podrška investitoru nakon realizacije

Dosadašnja ulaganja:
Drvokomerc Teslic, HS Invest, Fabrika peleta, TK Fashion, New Sanatron, SMS Inzinjering

Kontakt:
E-mail: nacelnik@opstina-novigrad.com, ozp@opstina-novigrad.com
Veb Stranica: www.opstina-novigrad.com
Kontakt osobe: Branislav Dmitrašinović – načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu odeljenja i
Duško Damjanić – načelnik Odjeljenja za privredu
Kontakt telefon : +387 52 751 247

novi-grad-1novigrad-2