Пољавнице индустријска зона, Нови Град

Пољавнице индустријска зона, Нови Град
Становништво: 29,787 (прелиминарни резултати пописа 2013)
Површина: 469,74 кm²
Број пословних субјеката у 2013. години:
248 МСП и предузетниka 528

Опште информације о локацији:
Позиција: Пољанице насеље 3 км од центра Новог
Градa
Поред М-14 Нови Град – Костајница главни пут,
Површина: 75 ха, од чега је 5,2 ха доступно
Тип зона: браунфилд и гринфилд

Удаљеност:

  • из Новог Града жељeзничка станица 3 km
  • Нови Град до царинског терминала 3 km
  • од међународних граничних прелаза:
  • за путнике и робу у друмском саобраћају : Изачић (БиХ) – Личко Петрово Село (ХР) 70 km
  • међународни превоз путника у друмском транспорту:
НОВИ ГРАД (БиХ) – Двор на Уни, (Хрв) 5 km.

Инфраструктура:
Приступни пут, електро мрежа, телекомуникациона мрежа и примарна водоводна су доступне у зони

Активности:
Дрво, текстил, конструкција, снага и металска индустрија.
Цијена земљишта је 3,00 КМ / м²

Зашто инвестирати:
• Повољан географски положај зоне у непосредној близини граничних прелаза и значајнијих саобраћајница
• Финансијски подстицаји за пољопривредну производњу и за мала и средња предузећа (производња и нова запошљавања)
• Покриће трошкова за промоцију малих и средњих предузећа (учешће на сајмовима и манифестацијама)
• Подршка инвеститору након реализације

Досадашња улагања:
Drvokomerc Teslic, HS Invest, Fabrika peleta, TK Fashion, New Sanatron, SMS Inzinjering

Контакт:
Е-маил: nacelnik@opstina-novigrad.com, ozp@opstina-novigrad.com
Веб Страница: www.opstina-novigrad.com
Контакт особе: Бранислав Дмитрашиновић – начелник Одјељења за привреду и пољопривреду одељења и
Душко Дамјанић – начелник Одјељења за привреду
Контакт телефон : +387 52 751 247

novi-grad-1novigrad-2