Технолошки паркови су облик предузетничке инфраструктуре који у оквиру дефинисаног простора и одговарајуће опреме врши повезивање научних и истраживачких институција са привредним субјектима ради преноса технологија, примјене иновација и развоја привредног подручја у којем се налази.

Према Међународној асоцијацији научних паркова (International Association of Science Parks- IASP) научни парк је организација коју воде специјализовани професионалци, чији је главни циљ да повећа економско благостање, промовишући културу иновација и конкурентност са њим повезаних предузећа и научних институција.

Технолошки парк је нови облик предузетничке инфраструктуре. У њему су доведени у функционалну везу, физичка инфраструктура (зграде и други уређени пословни простори, наука  ( истраживачки центри, иновациони центри, лабораторије и др.) и нови пословни субјекти (нова мала предузећа, нове производне јединице великих корпорација, финансијско рачуноводствени сервиси и друго).

 

Предности које предузетнику пружа пословање унутар технолошког парка:

  • Физичка близина осталих учесника у истраживачко-развојним дјелатностима
  • Доступност високо софистициране и скупе опреме
  • Доступност знања, ажуриране актуелне научно-технолошке информације
  • Олакшан приступ тржишту поризвода и услуга специфичне врсте

 

У Републици Српској тренутно није у функцији ниједан технолошки парк.