Poslovna zona Nova Topola – Gradiška

Kontakt podaci:

Adresa: Vidovdanska 1
Koordinate: 45°08’59.6″N 17°15’25.2″E
45.149888, 17.256994
Kontakt telefon: 051/810-353
Mejl adresa: ljubinko.cakalj@opstina-gradiska.com
Veb adresa: www.opstina-gradiska.com

Osnovni podaci o opštini:

Broj stanovnika: 48 385
Površina: 762 km²
Broj zaposlenih: 9 028
Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 6 017
Broj MSP: 850
Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 1 090

gradiska-latinica

Opština Gradiška nalazi se u zapadnom dijelu Republike Srpske i zahvata njen sjeverni i centralni dio. Sastoji se od nizijskog dijela Lijevča polja, pobrđa sjevernog dijela Potkozarja i manjeg planinskog dijela Kozare i Prosare.

U Gradišci se nalazi jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza za putnički i teretni saobraćaj u Republici Srpskoj. Direktni izlaz na rijeku Savu, prirodna otvorenost „savskim koridorom“ na istok i zapad i otvorenost kroz planinsko zaleđe na jug prema Jadranskom moru, daju Gradišci veoma povoljan saobraćajno-geografski položaj. Ovakav interregionalni značaj ovom prostoru daje važnu tranzitnu funkciju. Preko teritorije opštine Gradiška prelazi značajna saobraćajnica prema Republici Hrvatskoj: Banja Luka–Gradiška–Okučani (spoj na autoput Zagreb–Beograd).

U novembru 2011. godine otvorena je druga dionica autoputa Banjaluka–Gradiška (od Mahovljana do Gradiške), ukupne dužine 26,5km. Ovaj autoput će omogućiti bolju vezu sa autoputem Zagreb-Beograd, a time i sa Evropom, a sa njim bi se u budućnosti trebao spojiti i autoput Doboj-Banjaluka, čime bi se poboljšala veza i sa istočnim dijelovima Republike Srpske. Međunarodni aerodrom Banjaluka udaljen je 31km, a međunarodni aerodrom Zagreb 130km.

poslovna-zona-gradiskaOdlukom Skupštine opštine Gradiška iz 2005. godine osnovana je Agroindustrijska zona Nova Topola. Ukupna površina poslovne zone iznosi 66,40ha i u 100% je vlasništvu opštine. Od toga je 37,7ha sa parcelama koje su spremne za ponudu. Poslovna zona je 2008. godine obuhvaćena regulacionim planom, a u skladu sa pravilnikom, svaki investitor za sebe izrađuje studiju procjene uticaja za životnu sredinu.

Stanje infrastrukture do zone i njena udaljenost od granica zone odnose se na saobraćajnice gdje sa istočne strane kroz agroindu-strijsku zonu  prolazi magistralni put Banjaluka-Gradiška.  Sa sjever-ne strane zone prolazi regionalni put Topola-Dubica koji predstavlja i vezu sa autoputem Gradiška-Banjaluka. Električna struja je obezbijeđena izgranjom trafostanice i dalekovoda različitih snaga, a do Agroindustrijske zone dovedena je voda dovodima promjera 300mm. Takođe je izgrađena telekomunikaciona infrastruktura i podrazumijeva poštu, telefon i internet.

Stanje infrastrukture u zoni odnosi se na saobraćajnice koje su djelimično izgrađene,  do 50%, električna struja je uređena sa dvije trafostanice i djelimično su razvedene niskonaponske mreže. Dostupna je lokalna vodovodna mreža, u planu je izgradnja novih saobraćajnica, kao i gradnja fekalne i oborinske kanalizacije.

Cijena zemljišta u slučaju posljednje prodaje parcele/a u izgrađenoj, ili djelimično izgrađenoj zoni, u zavisnosti od djelatnosti, iznosi od 1-80 KM/m².

Za potencijalne investitore ova lokacija je interesantna jer je infrastrukturno opremljena. U zoni je već investiralo 15 privrednih subjekata, većina objekata je završena i privrednici su pokrenuli proizvodne kapacitete.

U zoni Nova Topola do danas je investiralo 15 privrednih subjekata, uloženo je oko 10.000.000 KM, a investitori su zaposlili 74 radnika.