Poslovna zona Banjaluka

Kontakt podaci:

Adresa: Veljka Mlađenovića bb
Kontakt telefon: 051/450-140
Koordinate: 44°46’19.6″N 17°13’20.4″E
44.772126, 17.222335
Mejl adresa: info@poslovnazona.biz
Veb adresa: www.poslovnazonabl.com
www.banjaluka.rs.ba

Osnovni podaci o opštini:

Broj stanovnika: 199 191
Površina: 1 239 km²
Broj zaposlenih: 60 577
Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 18 205
Broj MSP: 4 171
Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 4 505

banja-luka-cirilicaBanjaluka je prepoznatljiv centar u regionalnom okruženju i ujedno moderan evropski grad utemeljen na ljudskim pravima, u kojem građani i posjetioci imaju jednake mogućnosti da aktivno učestvuju u njegovom životu i u kojem mladi imaju istaknuto mjesto.
Banjaluka je najveća političko-teritorijalna jedinica u Republici Srpskoj i sa površinom od 1.232 km² predstavlja politički, administrativni, finansijski, univerzitetski i kulturni centar. Zbog velikog broja zelenih površina (parkova i aleja), Banjaluka nosi epitet „grad zelenila“ i sa razlogom je nazivaju „gradom mladih, sporta i kulture“.

Smještena je u kotlini, na nadmorskoj visini od 163m, na prelazu između Dinarskih planina na jugu i Panonskog bazena na sjeveru. Pripada srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT+1) i karakteriše je umjereno-kontinentalna klima, sa preovladavajućim uticajima panonskog prostora i srednjom godišnjom temperaturom od 10,7 °C.

Poslovna zona Banjaluka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80ha, smještena je na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banjaluka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2km.

banja luka - poslovna zonaPoslovna zona, kao građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, omogućava zajedničko korištenje prostora, komunalnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih usluga, te na taj način stvara mogućnost za niže troškove poslovanja svojim korisnicima.

Operator zone “Poslovna zona” a.d. Banjaluka, upravlja zonom i stvara uslove za nesmetano i kvalitetno odvijanje poslovne djelatnosti svim poslovnim subjektima na prostoru Poslovne zone kroz ponudu prostora za investiranje u proizvodne pogone.

Poslovna zona Banjaluka je bogato opremljena svim infrastrukturnim objektima neophodnim za razvoj i odvijanje poslovnih djelatnosti širokog spektra na čitavom prostoru.

Infrastrukturne objekte čini:

 • Mreža putnih saobraćajnica dužine cca 11km sa prilazima postojećim objektima.
 • Mreža industrijskih kolosjeka dužine cca 8km sa 4 osnovna kolosjeka koji se račvaju u 9 krakova preko kojih je omogućen prilaz postojećim objektima.
 • Kanalizaciona mreža sa 3 kolektora za odvod tehnoloških, oborinskih i fekalnih otpadnih voda.
 • Vodovodna i hidrantska mreža za sirovu i filtriranu vodu.
 • Mreža trafo-stanica, ukupno instalisane snage od 23MW, uz postojeće objekte sa VN i NN razvodom.
 • Telekomunikaciona mreža u svim objektima sa dovodnim optičkim kablom do mini-centrale u Poslovnoj zoni.

Makro lokacijski aspekt smještaja poslovne zone na području grada Banjaluka, najvećeg grada i administrativnog centra Republike Srpske, ujedno i regionalnog centra, daje značajne prednosti u odnosu na druge u okviru BiH. Pored ove nesumnjive prednosti, sa makrolokacijskog aspekta je bitno i sljedeće:

Povezanost autoputem Banjaluka-Gradiška sa autoputevima Hrvatske, koji najkraće povezuju sjevero-zapad i jugo-istok Evrope dok je povezanost magistralnim i regionalnim putevima sa svim dijelovima BiH. Direktna veza sa željezničkom prugom Ploče, Mostar, Sarajevo, Doboj, Banja Luka, Zagreb i dalje. Blizina aerodroma „Banjaluka“ u Mahovljanima, kao i relativna blizina aerodroma „Pleso“ kod Zagreba.

Mikrolokacijski aspekt Poslovne zone  Banjaluka čini niz prednosti u odnosu na druge lokacije gradskog područja i ogleda se kroz:

 • Malu udaljenost od centra grada (cca 2000m) obezbijeđenu skoro pravolinijskom saobraćajnicom, koja je naročito dobila na značaju izgradnjom mosta preko rijeke Vrbas kod gradske Toplane.
 • Povezanost industrijskim kolosjekom sa željezničkom stanicom u Vrbanji, udaljenoj oko 400m od teretnog ulaza.
 • Direktan priključak na magistralni put Banjaluka-Kotor Varoš-Teslić-Doboj i dalje.
 • Uvedene linije gradskog saobraćaja i putničko stajalište sa uređenim peronima u neposrednoj blizini glavnog ulaza u Poslovnu zonu.
 • Izgrađeno putničko željezničko stajalište uz glavni ulaz u Poslovnu zonu.
 • Direktan priključak na istočni tranzit omogućava laku i brzu vezu sa autobuskom i željezničkom stranicom u Banjaluci i izlaz na autoput Banjaluka-Gradiška.