Novac se pojavljuje kao inicijali izdatak potreban za poslovnu aktivnost, kao tekući izdatak potreban za plaćanje svakodnevnih obaveza i, na kraju, kao rezultat poslovne aktivnosti.

Proračun novčanih tokova predstavlja i centralni dio poslovnog plana pa je vrlo važno da preduzetnik dobro procijeni koliko mu novca treba za finansiranje posla, koji dio tog novca će doći iz vlastitog kapitala, a koji će obezbijediti od kreditora, kao tuđi kapital.

INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE

Finansijsku podršku početnicima u poslu Republika Srpska obezbijedila je posredstvom Investiciono-razvojne banke RS. Ova finansijska institucija dizajnirala je posebnu kreditnu liniju za početne poslovne aktivnosti sa minimalnom kamatnom stopom i povoljnim rokovima otplate i grejs periodom.

Ovu kreditnu liniju mogu koristiti preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od pet godina od dana podnošenja zahtjeva za kredit, a namijenjena je za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje. Iznos kredita kreće se u rasponu od 5.000 do 500.000 KM, period otplate do 10 godina, a grejs period do 12 mjeseci. Osnovna kamatna stopa iznosi 3,9%, a za nabavku osnovnih sredstava – uvođenje novih tehnologija 3,0%.

Više informacija o ovoj kreditnoj liniji saznajte ovdje.

 

Investiciono-razvojna banka upravlja i sa dva razvojna fonda:

Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i

Fondom za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE

Preduzetnici/pravna lica koji traže kredit, a ne mogu da obezbijede garanciju koju traži banka, mogu da računaju na podršku Garantnog fonda Republike Srpske kroz različite linije.
Garantna linija za početne poslovne aktivnosti

Korisnici sredstava po ovoj garantnoj liniji su preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ne dužem od 12 mjeseci – START-UP. Iznos garancije je do 300.000 KM.

Više informacija i sve potrebne obrazce možete pronaći ovdje.

 

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Korisnici sredstava po ovoj garantnoj liniji su lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a. Iznos garancije je do 500.000 KM.

Više informacija i sve potrebne obrazce možete pronaći ovdje.

 

Garantna linija za poljoprivredu

Korisnici ove garantne linije su pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi i ribarstvu. Iznos garancije je do 1.500.000 KM za pravna lica.

Više informacija i sve potrebne obrazce možete pronaći ovdje.

 

Garantna linija za preduzetnike

Korisnici ove garantne linije su preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. Iznos garancije – do 1.000.000 KM.

Više informacija i sve potrebne obrazce možete pronaći ovdje.

 

Garantna linija za privredna društva

Korisnici ove garantne linije su pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. Iznos garancije je do 1.500.000 KM.

Više informacija možete dobiti ovdje.

 

Garantna linija za podršku izvozu

Korisnici ove garantne linije su pravna lica koja obavljaju izvoz. Iznos garancije je do 1.500.000 KM.

Više informacija možete dobiti ovdje.

 

KOMERCIJALNE BANKE

Kreditna sredstva za početnike u biznisu nude i komercijalne banke u Republici Srpskoj pod komercijalnim uslovima. Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, u Srpskoj trenutno posluje:

10 banaka,

13 mikrokreditnih organizacija i

jedno lizing društvo.