Новац се појављује као иницијали издатак потребан за пословну активност, као текући издатак потребан за плаћање свакодневних обавеза и, на крају, као резултат пословне активности.

Прорачун новчаних токова представља и централни дио пословног плана па је врло важно да предузетник добро процијени колико му новца треба за финансирање посла, који дио тог новца ће доћи из властитог капитала, а који ће обезбиједити од кредитора, као туђи капитал.

 

ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНА БАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Финансијску подршку почетницима у бизнису Република Српска обезбиједила је посредством Инвестиционо-развојне банке РС. Ова финансијска институција дизајнирала је посебну кредитну линију за почетне пословне активности са минималном каматном стопом и повољним роковима отплате и грејс периодом.

Ова кредитна линија намијењена је почетницима у бизнису, предузетницима и правним лицима која обављају регистровану дјелатност не дуже од пет година од дана подношења захтјева за кредит. Средства се одобравају у износу од 5.000 до 500.000 КМ и намијењена су за набавку основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање. Рок отплате је до 10 година уз грејс период до 12 мјесеци, са каматном стопом од 3%.

Детаљне информације о начину подношења захтјева, условима, потребној документацији и све потребне образце можете пронаћи овдје.

 

Инвестиционо-развојна банка управља и са два развојна фонда:

Фондом за развој и запошљавање Републике Српске и

Фондом за развој источног дијела Републике Српске.

ГАРАНТНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предузетници/правна лица који траже кредит, а не могу да обезбиједе гаранцију коју тражи банка, могу да рачунају на подршку Гарантног фонда Републике Српске кроз различите линије.
Гарантна линија за почетне пословне активности

Корисници средстава по овој гарантној линији су предузетници и правна лица која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити не дужем од 12 мјесеци – START-UP. Износ гаранције је до 300.000 КМ.

Више информација и све потребне образце можете пронаћи овдје.

 

Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства

Корисници средстава по овој гарантној линији су лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а. Износ гаранције је до 500.000 КМ.

Више информација и све потребне образце можете пронаћи овдје.

 

Гарантна линија за пољопривреду

Корисници ове гарантне линије су правна лица која се баве производњом и прерадом у пољопривреди и рибарству. Износ гаранције је до 1.500.000 КМ за правна лица.

Више информација и све потребне образце можете пронаћи овдје.

 

Гарантна линија за предузетнике

Корисници ове гарантне линије су предузетници који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. Износ гаранције – до 1.000.000 КМ.

Више информација и све потребне образце можете пронаћи овдје.

 

Гарантна линија за привредна друштва

Корисници ове гарантне линије су правна лица која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. Износ гаранције је до 1.500.000 КМ.

Више информација можете добити овдје.

 

Гарантна линија за подршку извозу

Корисници ове гарантне линије су правна лица која обављају извоз. Износ гаранције је до 1.500.000 КМ.

Више информација можете добити овдје.

 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ

Кредитна средства за почетнике у бизнису нуде и комерцијалне банке у Републици Српској под комерцијалним условима. Према подацима Агенције за банкарство РС, у Српској тренутно послује:

10 банака,

13 микрокредитних организација и

једно лизинг друштво.