U ovom dijelu dat je pregled zakona i podzakonskih akata koji regulišu oblast poslovanja u Republici Srpskoj, kao i strateških dokumenata kojima su definisani osnovni pravci razvoja ove oblasti. U jednom dijelu dat je i pregled dokumenata u izradi, kao i termini javnih rasprava kako bismo zainteresovanoj javnosti omogućili da utiče na kreiranje poslovnog ambijenta.