U kojim slučajevima samostalnom preduzetniku može biti oduzet status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti?

Preduzetniku može biti oduzet status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti u slučaju:

  • prestanka obavljanja djelatnosti,
  • promjene pretežne djelatnosti prema kojoj je stekao status,
  • ako ne dozvoli kontrolni pregled proizvoda, odnosno usluga i način rada,
  • ako se tokom kontrole ustanovi da način rada preduzetnika, odnosno njegov proizvod ili usluge, nisu u skladu sa propisom ili rješenjem kojim je preduzetniku utvrđen status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti.