У којим случајевима самосталном предузетнику може бити одузет статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности?

Предузетнику може бити одузет статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности у случају:

  • престанка обављања дјелатности,
  • промјене претежне дјелатности према којој је стекао статус,
  • ако не дозволи контролни преглед производа, односно услуга и начин рада,
  • ако се током контроле установи да начин рада предузетника, односно његов производ или услуге, нису у складу са прописом или рјешењем којим је предузетнику утврђен статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности.