Појавом заната отпочела је друга велика подјелa рада до одвајања занатства од земљорадње. Рад и привређивање омогућили су човјеку да се развија и напредује. Вријеме и искуство су му дали вјештину да “што очи виде, руке ураде“, али и способност да се створи оно што никад нико није створио до тада.
Крајем 19. вијека долази до појаве нових заната али, с друге стране, и смањења потражње за занатским производима због појаве приступачније полуиндустријске и индустријске робе. Занатска производња постепено је слабила и одумирала, а у првим деценијама 20. вијека услужне дјелатности све више постају карактеристика градских занатлија.

Стари занати, кроз традиционални начин израде производа и специфичности појединих подручја утканих у њих, чувају и његују посебност и традицију Републике Српске. Знања и вјештине старих заната, преносе се са генерације на генерацију, пружајући осјећај континуитета који заједнице, групе и појединци, препознају као дио свог идентитета и културне баштине.
Својим постојањем, стари занати подстичу и промовишу поштовање према културној разноликости и креативности. Обнова старих заната је обавеза према преузетим међународним уговорима али, изнад свега, је обавеза према нашој прошлости и будућности.
Садашње стање ствара потребу да се стари занати обнове и сачувају јер само сачувани, заштићени, ревитализовани и туристички вредновани стари занати могу допринијети очувању културно‐историјског наслијеђа Републике Српске.

 

Статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности могу стећи регистровани предузетници чији су начин рада, производи, односно услуге у складу са његовом претежном дјелатношћу, односно претежном дјелатношћу издвојеног пословног простора у саставу предузетника. Стицање статуса старог заната, умјетничког заната и домаће радиности покреће предузетник подношењем захтјева код надлежног органа јединице локалне самоуправе који је издао рјешење о одобрењу обављања предузетничке дјелатности, односно рјешења о обављању дјелатности у издвојеном простору.

Предузетник уз захтјев за стицање статуса старог заната, умјетничког заната и домаће радиности прилаже:

  1. копију рјешења о одобрењу обављања предузетничке дјелатности,
  2. фотографије производа, односно групе производа за преглед и
  3. доказ о уплати трошкова поступка стицања статуса.

Предузетник уз захтјев може приложити и друга документа, као што су:

  1. препоруке, стручна мишљења организација или стручних удружења,
  2. докази о добијеним наградама и признањима и
  3. докази о породичној традицији израде производа и слично.

 

Предузетник губи статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности престанком обављања дјелатности, промјеном претежне дјелатности према којој је стекао статус и у другим прописаним случајевимаи.

Предузетник са статусом старог заната, умјетничког заната и домаће радиности дужан је да:

  • дјелатност старог заната, умјетничког заната и домаће радиности обавља у складу са Правилником о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности („Службени гласник Републике Српске“, број 70/12) и рјешењем о стицању статуса,
  • о свакој промјени начина обављања дјелатности, израде производа, односно пружања услуга, а која утиче на стечени статус обавијести надлежни орган јединице локалне самоуправе и
  • омогући контролу квалитета производа, односно услуга.

Правилник о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности („Службени гласник Републике Српске“, број 70/12)