cozme_182444487

Бања Лука: Отворен позив за достављање пројектних приједлога Европском програму кластера изврсности

У оквиру Програма EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен Европском програму кластера изврсности (European Cluster Excellence Programme), саопштено је из Министарства науке РС.
Позив је отворен са циљем да подстакне конкурентност малих и средњих предузећа и њихов приступ глобалним тржиштима, омогући управљање кластер организацијама, њихову размјену и стратешко партнерство (посредством и пилот пројекта ClustersXchange), те да унаприједи сарадњу, повезивање и знање у циљу професионализације специјализованих услуга подршке малим и средњим предузећима и кластер организацијама неопходне вјештине за истраживања и нова рјешења.
Позивом се такође настоји омогућити малим и средњим предузећима да пронађу партнере са комплементарним надлежностима (технолошки центри и друге организације) у циљу преузимања вриједности које превазилазе националне, регионалне и секторске границе, те омогући кластер организацијама удруживање у Европска стратешка партнерства кластера (European Strategic Cluster Partnerships).
Европско стратешко партнерство кластера настоји да:
– Унаприједи вјештине одговорних у кластер организацијама у пружању подршке малим и средњим предузећима
– Подржи развој свеобухватне стратегије кластера за појединачне кластер организације, као и међурегионалну сарадњу и развој
– Организује активности братимљења, сарадње, умрежавања, стицања знања и пројекте сарадње
– Пружи подршку спровођењу новог пилот пројекта ClustersXchange
Подносиоци пројектног приједлога су кластер организације и пословне мреже, укључене у Европску платформу за сарадњу са кластерима (European Cluster Collaboration platform) или су у процесу приступања.
Подносиоци пројектног приједлога морају да буду правне особе које су у потпуности или дјелимично јавна или приватна лица.
Пројектни приједлози морају да буду достављени од стране конзорцијума који је:
– састављен од најмање три различита правна лица
– основан у три различите земље
– укључује најмање једну организацију класификовану као “мање развијену” или “у транзицији”
Рок за достављање апликације је 4. април 2019. године.