Покренули производњу новог електронског бројила

Грантом заокружили процес производње

Иновацијом проширили производни асортиман

Грант подржао даљи развој компаније “Биље и љекобиље”

Чувањем животне средине повећавају и профит

Ефикаснији третман отпадних вода

C2C фонд подстиче енергетску ефикасност

Плете мреже и чува ужарски занат

Бољи квалитет, мањи трошкови, веће количине млијека

Грантом заокружили процес производње