Будимпешта: РАРС на завршној конференцији пројекта DanubeChance2.0

Директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић са сарадницима присуствовао је 23. новембра 2021. године у Будимпешти завршној конференцији пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0, а у чијој реализацији учествује и Развојна агенција Републике Српске. Том приликом успостављени су бројни контакти са развојним агенцијама и сличним институцијама из других европских земаља како би се у будућности размотриле могућности за сарадњу на новим пројектима.

На конференцији су учествовали представници свих партнера у пројекту, доносиоци одлука и креатори политика, ментори и учесници менторинга. Пројектни партнери су представили до сада реализоване активности, резултате, размијенили искуства и научене лекције из области пружања подршке предузетницима са потешоћама у пословању, те искуства у реализацији система раног упозорења. Такође, представљени су циљеви и активности Стратегије предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији.

У оквиру панел дискусије на којој су размијењена искустава у пружању менторинг услуга у пројекту, Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању у Републици Српској представили су ментор из РАРС-а Александар Вуковић и учесница програма из Бијељине, предузетница Маја Мршић.

Након конференције, 24. новембра, одржан је састанак управног одбора пројекта на којем су представљене реализоване активности и договорене активности до завршетка пројекта, 31.12.2021. године, те припрема финалних извјештаја свих партнера у пројекту.

Циљ пројекта DanubeChance2.0 је развијање политика „друге шансе“ предузетницима као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији.

Пројекат је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFDIPAENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020. У пројекту учествује Развојна агенција Републике Српске, као један од 17 партнера из 11 земаља дунавске регије, и једини партнер из БиХ и Министарство привреде и предузетништва као придружени партнер.

Више информација о самом пројекту можете пронаћи на: https://www.rars-msp.org/sr/item/c269 или на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0.

druga-sansa-konferencija druga-sansa2 druga-sansa3