Бања Лука: 20 милиона евра за модернизацију агро сектора

Европска унија обезбиједила је 20 милиона евра за модернизацију агро сектора у БиХ кроз четворогодишњи пројекат ЕU4Agri. Овај пројекат подржаће око 2.600 произвођача из ове области из цијеле БиХ. На овај начин, ЕУ ће подржати стварање нових, као и одржавање постојећих радних мјеста истовремено и подржавајући опоравак од кризе проузроковане пандемијом вируса COVID – 19.

Подршка наведеном сектору ће бити обезбјеђена кроз јавне позиве из три различите области:

  • Улагање у примарну производњу и прерађивачке капацитете за јачање тржишне ефикасности;
  • Јачање савјетодавних услуга ради повећавања размјене знања и развоја вјештина;
  • Јачање и диверсификација руралне економије.

Први јавни позив у оквиру пројекта EU4Agri  ће бити објављен у јулу 2020. године. Оквирни распоред свих јавих позива у оквиру овога пројекта, можете погледати на овај фајл EU4Agri GIP Overview ENG.pdf.