Бања Лука: Донесена Уредба о поступку додјеле подстицаја за директна улагања

Влада Републике Српске донијела је јуче Уредбу о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.

Овом уредбом уређују се предмети пројеката за директна улагања, исправе за доказивање испуњености услова за остваривање права на подстицај, критеријуми за оцјењивање пријава и друга питања од значаја за поступак додјеле подстицаја за директна улагања.

Циљ додјеле подстицаја за директна улагања јесте давање подршке реализацији пројеката привредних субјеката у сврху: примјене нове технологије и унапређења технолошких процеса производње, побољшања конкурентности произвођача, подршке запошљавању, подршке привредним субјектима у отежаним условима пословања који су изазвани вирусом корона и подстицања равномјерног регионалног развоја.

Подстицаји се додјељују с циљем подршке привредним субјектима у отежаним условима пословања који су изазвани вирусом корона.

Буџетом Министарства привреде и предузетништва за 2021. годину планирана су средстава за додјелу подстицаја у износу од 4.000.000 КМ, а јавни позив ће бити расписан у наредних 15 дана.

извор: ИНВЕСТ СРПСКА