Бања Лука: eDigiStars „Будућност – Самоодрживост пројекта“

Два мегатренда се експоненцијално и на глобалном нивоу спајају: технолошки напредак и старење становништва. Овај феномен наговjештава значајне промjене у социоекономској области и међусекторским пословним моделима. eDigiStars пројекат је ту да понуди иновативни систем који одговара изазовима оба мегатренда на инспиративан и лако преносив начин.

Брз развој дигиталних технологија и њихова све већа примјена у многим областима свакодневног живота покренули су људе да континуирано уче дигиталне вјештине.

То се односи и на старије одрасле особе, код којих је дигитална писменост у просјеку слабије развијена него код млађих одраслих особа.

Постоји много изазова са којима се треба суочити како би се осигурало да технологије заиста оснаже старије људе који желе да буду повезани и да обезбједе алтернативна рјешења за оне који желе да остану ван дигиталних технологија или немају избора. Надамо се да ће иницијативе, као што је eDigiStars пројекат покренути брзе промјене. „Сребрна економија“ се процењује на 15 трилиона евра на глобалном нивоу. Јавни и приватни сектор препознају да старење становништва представља прилику, посебно за технолошку индустрију и дигиталне услуге. У наредном периоду ће само расти потреба за укључивањем старијих незапослених лица у ове индустрије.

Неколико препорука за будуће укључивање старијих људи у дигиталну област може се преузети из eDigiStars пројекта.

Прво, потребно је признати хетерогеност старијијх особа, посебно у погледу дигиталних технологија. Да би се подржали старији људи у стицању дигиталних вјештина, не би требало примјењивати приступе који одговарају свима. eDigiStars иновативни систем, пилотиран и усклађен, је примјер који треба слиједити.

Друго, друштвени контакти често играју важну улогу као „улаз“ за учешће у активностима које се односе на стицање знања у дигиталној области.

Управо због тога, посебан нагласак треба ставити на развој сигурног и инспиративног окружења за учење које ће омогућити такве друштвене контакте. Ово је све важније јер је дигитализација присутна у животима свих људи, укључујући и старије одрасле, иако за неке од њих интересовање за учење и коришћење дигиталних технологија можда неће доћи аутоматски. Онлајн курсеви нису погодни за старије особе у побољшању њихових дигиталних вјештина за нову каријеру јер друштвени контакт остаје и даље веома важан како би их мотивисао на промјене.

Пројектни партнери су напорно радили на побољшању читавог eDigiStars система и развили су унапређене верзије три eDigiStars алата, као и територијалне акционе планове. Територијални акциони план је повезан са eDigiStars стратегијом која је припремљена на почетку реализације пројекта. Сада, након успјешне реализације пилот пројекта, припремљени су територијални акциони планови.

Индивидуални територијални акциони планови покривају кључне акције, временски распоред активности, финансијске и људске ресурсе и институционалне одговорности на свакој територији која је дио пројекта.

Сврха је да се обезбједи самоодрживост eDigiStars иновативног система у наредне три године након завршетка финансирања пројекта.

За више информација посјетите нашу интернет страницу.