Бања Лука: Инфо дани за учешће у програму Креативна Европа

БиХ Деск за Програм Креативне Европе организује инфо дане у Сарајеву (21.11.2022. године, понедјељак, зграда Парламента БИХ, ТРГ БИХ 1), Бањој Луци (23.11.2022. године, сриједа, хотел Јелена, Јована Дучића 25) и Мостару (28.11.2022. године, понедјељак, хотел Мостар, Кнеза Домагоја).
Креативна Европа је програм Европске комисије за подршку култури и аудиовизуелном сектору.

Надовезујући се на претходни програм Креативна Европа, програм ће и у периоду 2021. – 2027. подржавати европски културни и креативни сектор. Култура и слобода стварања кључне су за Европску унију и њене грађане и грађанке јер доприносе јачању демократије и вриједности. Културни и креативни сектор и индустрија имају пресудну улогу у европској културној различитости.
Програм слиједи структуру претходног програма и укључује три подпрограма:

1. подпрограм Култура обухвата културне и креативне секторе, осим аудиовизуелног сектора
2. подпрограм МЕДИА обухвата аудиовизуелни сектор
3. међусекторски подпрограм обухвата активности у свим културним и креативним секторима

Пријаву (име и презиме, институција или организација) и одабир локације је потребно извршити 2 дана прије догађаја на сљедећи имејл: desk@kreativna-europa.ba