Banja Luka: Info dani za učešće u programu Kreativna Evropa

BiH Desk za Program Kreativne Evrope organizuje info dane u Sarajevu (21.11.2022. godine, ponedjeljak, zgrada Parlamenta BIH, TRG BIH 1), Banjoj Luci (23.11.2022. godine, srijeda, hotel Jelena, Jovana Dučića 25) i Mostaru (28.11.2022. godine, ponedjeljak, hotel Mostar, Kneza Domagoja).
Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku kulturi i audiovizuelnom sektoru.

Nadovezujući se na prethodni program Kreativna Evropa, program će i u periodu 2021. – 2027. podržavati evropski kulturni i kreativni sektor. Kultura i sloboda stvaranja ključne su za Evropsku uniju i njene građane i građanke jer doprinose jačanju demokratije i vrijednosti. Kulturni i kreativni sektor i industrija imaju presudnu ulogu u evropskoj kulturnoj različitosti.
Program slijedi strukturu prethodnog programa i uključuje tri podprograma:

1. podprogram Kultura obuhvata kulturne i kreativne sektore, osim audiovizuelnog sektora
2. podprogram MEDIA obuhvata audiovizuelni sektor
3. međusektorski podprogram obuhvata aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima

Prijavu (ime i prezime, institucija ili organizacija) i odabir lokacije je potrebno izvršiti 2 dana prije događaja na sljedeći imejl: desk@kreativna-europa.ba