Бања Лука: Јавни позив за мјеру подршке ублажавањa негативног утицаја тржишних поремећаја и климатских промјена у примарној пољопривредној производњи

Отворен је Јавни позив за мјеру подршке ублажавањa негативног утицаја тржишних поремећаја и климатских промјена у примарној пољопривредној производњи, који се финансира у оквиру пројеката EU4AGRI, EU4AGRIRecovery i EU4BusinessRecovery.

Крајњи рок за подношење пријава је 12. октобар 2022. године до 17:00 часова.

Циљеви Позива су:

  • ублажавање негативног утицаја на тржиштe репроматеријала током 2022. године на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ;
  • ублажавање негативног утицаја климатских промјена на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ;
  • оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора у БиХ;
  • подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште.

На јавни позив могу се пријавити микро, мала и средња предузећа и задруге са успостављеном мрежом коопераната/индивидуалних пољопривредних произвођача који се баве производњом, прерадом, откупом, складиштењем или пласманом свјежих пољопривредних и готових прехрамбених производа.

Укупан буџет Позива износи  3.9 милиона КМ, док се износ бесповратних средстава по пријави креће од 50 000 – 300 000 КМ.

Износ подршке по једном кооперанту може износити од 1 500 – 15 000 КМ. Обавезно финансијско учешће подносиоца пријаве износи 25% укупног износа прихватљивих трошкова.

Детаљне информације доступне су ОВДЈЕ.