Бања Лука: Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката

Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини објавила је годишњи позив за подношење захтјева за мале локалне пројекте 2021. године. Термин за пријаву пројектних приједлога је 2.10.2020. године.

Подносилац захтјева мора бити регистрована правна особа у БиХ, чија основна дјелатност није добит (нпр. невладине организације, удружење грађана, локалне заједнице, академске установе које раде на локалним пројектима; организације и агенције, које своје активности усмјеравају на локални развој (нпр. ЛАГ). Подносилац захтјева може предати само један пројектни приједлог.

Пројекти се требају усмјерити у сектору Економског раста са нагласком на енергије из обновљивих извора, сектор одрживог кориштења природних извора и сектор јавне управе.

Више детаља о јавном позиву потражите на: https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/x2020_09_04_vyzva_k_predkladani_navrhu_na_male.html