Бања Лука: Јавни позив за сарадњу у оквиру пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars

Развојна агенција Републике Српске, као партнер у пројекту „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars, објављује Јавни позив за сарадњу свим субјектима који се баве посредовањем у запошљавању, невладиним организацијама и другим институцијама у Републици Српској активним у области запошљавања, посебно организацијама и институцијама чија су циљна група старији од 50 година.

Институције које испуњавају наведене услове, имаће прилику да учествују у обуци која ће им помоћи да се боље упознају са потребама ове популације, као и да стекну вјештине за лакше препознавање потреба за специфичним дигиталним вјештинама својих незапослених клијената.  Поред тога, имаће могућност да регрутују и укључе своје клијенте у eDigiStars пилот обуке за унапређење дигиталних вјештина, а исто тако и да се активно укључе у даљу реализацију пројекта с циљeм његове успјешне реализације.

Заинтересоване институције попуњен образац за пријаву требају доставити на имејл адресу info@rars-msp.org, најкасније до 20. октобра 2021. године. Након провјере, изабране институције и организације потписаће Меморандум о разумијевању са Развојном агенцијом Републике Српске. Циљ сарадње је успјешно провођење пилот обука до јуна 2022. године за особе 50+, а сарадња може бити продужена и након провођења пилот обука на основу заједничке одлуке.

У случају додатних питања будите слободни да нас контактирате. Контакт особа у Развојној агенцији Републике Српске је Александар Вуковић, комуникациони менаџер у оквиру пројекта, имејл: aleksandar.vukovic@rars-msp.org, број телефона: 051/222-120.

„Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars је пројекат који суфинансира Европска унија кроз INTERREG Дунавски транснационални програм. Циљ пројекта је пружити одрживо међусобно повезано рјешење за практичну обуку у дигиталној области за незапослене и старије од 50 година. То ће се постићи кроз интензивну сарадњу са свим релевантним актерима, развијањем мреже, гдје се захтјеви привреде могу брзо пренијети у практични материјал за обуку, а корисници могу добити сертификат о стеченим дигиталним вјештинама који је прихваћен од стране послодаваца, што ће допринијети проналаску, задржавању или побољшању њиховог посла.

Партнерство eDigiStars пројекта чине актери из 8 земаља Дунавске макрорегије. Пројектни партнер из Републике Српске/Босне и Херцеговине је Развојна агенција Републике Српске.

Образац за пријаву преузмите ОВДЈЕ.