Бања Лука: Мањи приход од такси

Градска управа Бањалуке је у првих 11 мјесеци 2020. на основу свих накнада, такса и пружања јавних услуга наплатила више од 25 мил КМ, а 2019. остварен је приход већи од 36 мил КМ.

У Одјељењу за финансије рекли су за Независне да је основни разлог смањења прихода пандемија вируса корона.

Ови приходи остварени су од административних такса, комуналних такса и накнада, накнада по разним основама, међу којима су најзначајније накнада за уређење грађевинског земљишта и комунална накнада за кориштење добара од општег интереса.

– Од административних такса за првих 11 мјесеци прошле године наплаћено је 1,19 мил КМ. Комуналне таксе и накнаде су донијеле око 8 мил КМ – рекли су у Одјељењу за финансије.

Законом о административним таксама прописано је да се таксене марке издају у апоенима од једне, двије, пет, 10 и 50 КМ, а поред тога такса се може уплатити и на рачун града.

– Такса се наплаћује, између осталог, за захтјеве, молбе, приједлоге, друге поднеске, издавање рјешења, потврде, изводе, овјеравање рукописа и преписа – казали су у Одјељењу за финансије.

Према њиховим ријечима, од комуналних такса на фирму приходовано је 3,75 мил КМ.

– Од комуналних такса за кориштење простора на јавним површинама зарађено је 290.000 КМ, а од комуналних такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима 4.980 КМ – нагласили су у овом одјељењу.

Додали су да је од комуналне таксе за кориштење рекламних паноа приходовано милион КМ, а од комуналне таксе за кориштење простора за паркирање 2,76 мил КМ.

– Комунална такса на остале предмете таксирања донијела је 120.000 КМ. Од накнаде за уређење грађевинског земљишта приходовано је 3,05 мил КМ, док је приход од земљишне ренте 6,25 мил КМ – казали су у Одјељењу за финансије.

Истичу да се од плаћања комуналне таксе, у првој години од своје регистације, ослобађају предузетници који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност, као и сви предузетници који у својству самосталног занимања први пут покрећу остале дјелатности.

– Физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности ослобођена су од плаћања градске административне таксе – рекли су у овом одјељењу.

Извор: ba.ekapija.com