Бања Лука: На продају објекат и опрема у пословној зони

Град Бања Лука расписао је јавни оглас за продају покретне имовине-машинске опреме и монтажног објекта у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“, прибављањем писаних понуда. Укупна почетна цијена опреме и објекта је 65.033 КМ.

Право учешћа имају правна и физичка лица, која доставе понуде, поштом или непосредно на протокол Градске управе, до 22. октобра.

Понуде са потребном документацијом достављају се поштом или непосредно на протокол Градске управе, канцеларија број 14,  у затвореној коверти са назнаком „Понуда за куповину покретне имовине – машинске опреме и монтажног објекта у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“ – не отварај“, са назначеним контакт телефоном понуђача на задњој страни коверте, на адресу Градске управе, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање (Трг српских владара број 1), у року од 15 дана од дана објаве Јавног позива.

Све додатне информације могу се добити у просторијама Одјељења за локални економски развоји стратешко планирање – Одсјек за сарадњу са инвеститорима и пословну зону, улица Краља Алфонса XИИИ број 1, телефон: 051/220-280, контакт особа: Зоран Јањуш, телефон: 065/537-406 и Милојко Шева, телефон: 065/540-952.

Комплетан списак покретне имовине која је понуђена на продају, можете погледати овдје.

Извор: Град Бања Лука