Бања Лука: Обука ментора практичне наставе у предузећима

Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са њемачким друштвом за међународну сарадњу ГИЗ, организује обуку ментора практичне наставе за представнике предузећа, која су потписала Уговор о извођењу практичне наставе за школску 2019/20. годину.
Обука, којој присуствује 17 ментора, почела је данас у Привредној комори Републике Српске и трајаће наредних пет дана.
Ментори су особе које су у предузећу задужене за реализацију практичне наставе, а обавеза предузећа која учествују у реализацији практичне наставе је да обезбиједе ментора.
Циљ обуке ментора практичне наставе је стицање педагошких компетенција, те вјештина планирања рада са ученицима на практичној настави.
Привредна комора Републике Српске, у складу са Споразумом о сарадњи у оквиру пројекта „Унапређење практичне наставе у средњем стручном образовању“, који је Министарство просвјете и културе Републике Српске потписало са Комором и Унијом удружења послодаваца РС,  задужена је да организује обуке ментора.
Обука ментора практичне наставе изводиће се по Програму усавршавања за менторе практичне наставе код пословног субјекта, који је израђен у оквиру пројекта „Стручно образовање у Босни и Херцеговини“, којег имплементира ГИЗ, са партнерима.
Програм је креиран по узору на међународно признати модел едукације ментора – „АдА Интернатионал“, уважавајући препоруке Републичког педагошког завода РС, а тренер на овој обуци је Мирза Јусуфовић, аутора „Приручника за менторе практичне наставе у фирмама”.
Овај приручник користи се као основа за досадашње едукације ментора у Босни и Херцеговини.

Извор: Привредна комора РС