Бања Лука: Отворен позив за достављање пројектних приједлога „Технолошка иницијатива за биоиндустрију“ у оквиру Програма Хоризонт 2020

Заједничко предузеће за биоиндустрију (Bio Based Joint Undertaking – BBJU) у оквиру Програма ЕУ Хоризонт 2020 објавило позив за достављање пројектних приједлога „Технолошка иницијатива за биоиндустрију”. Рок за достављање пројектних приједлога је 4. септембар 2019. године до 17:00 часова (Централноевропско вријеме).
Главни фокус овог позива је на трансформацији нејестивих дијелова биљака (нпр. дрва, пољопривредних и шумских остатака) и биоразградивог отпада у био-базиране производе и биогорива.
Циљеви на које се Позив односи су:

  • допринијети развоју ресурсно ефикасније и одрживе економије са ниским нивоом емисије угљеника и повећању економског раста и запошљавања;
  • приказати технологије које омогућавају нове материјале и нове потрошачке производе из европске биомасе који замјењују потребу за фосилним горивима;
  • развити пословне моделе који интегришу привредне субјекте дуж цијелог ланца вриједности од понуде биомасе до биоразградивих постројења за потрошаче биолошких материјала, хемикалија и горива, укључујући и стварање нових међусекторских међусобних веза и подршку за међуиндустријске кластере;
  • успоставити водеће биорафинерије које ће примијенити технологије и пословне моделе за биоматеријале, хемикалије и горива и показати побољшање трошкова и перформанси на нивоима који су конкурентни алтернативама базираним на фосилима.

Предметни позив је отворен за приватне профитне и непрофитне организације, укључујући велика предузећа, као и мала и средња предузећа, истраживачке и технолошке организације, универзитете, удружења или било које правне субјекте који су заинтересовани за активности BBJU.

У оквиру овога Позива могуће је аплицирати на три акције:

  •  Истраживање и иновације ( буџет 2 – 3 милиона евра )
  •  Иновације ( буџет око 30 милиона евра )
  •  Координација и подршка ( буџет око 15 милиона евра )

Хоризонт 2020 је највећи програм Европске уније за истраживање и иновације са буџетом од скоро 79,5 милијарди евра за финансирање пројеката у периоду од седам година (од 2014. до 2020. године). Хоризонт 2020 је финансијски инструмент који спроводи водеће иницијативе Иновативне уније и Европе 2020 које за циљ имају да обезбиједе Европи мјесто на глобалном тржишту. Посебна пажња у оквиру програма Хоризонт 2020 придаје се изврсности у науци, индустријском вођству и рјешавању друштвених изазова. Циљ је да се обезбиједи да Европа досегне висок ниво у науци, да се уклоне постојеће баријере и олакша сарадња између јавног и приватног сектора у стварању иновација.

Извор: Влада РС