Бања Лука: Подршка научно-истраживачком раду

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске расписало је данас пет конкурса укупне вриједности 345.000 КМ.

За суфинансирање студената трећег циклуса академских студија при изради завршних радова, односно докторских дисертација, Министарство ће ове године издвојити 80.000 КМ. Овим износом биће суфинансирана 32 студената трећег циклуса академских студија и то по седам дисертација из области природних наука и инжењерства и технологија, по пет из области медицинских и здравствених и пољопривредних наука, четири из друштвених наука, три из хуманистичких и једна докторска дисертација из области умјетности. Кандидати конкурсну документацију треба да доставе у писаној (папирној) форми и обавезно у електронској форми на CD-у, DVD-у или меморијском стику до 01.09.2021. године.

Према Конкурсу за суфинансирање научних публикација у 2021. години вриједном 75.000 КМ биће суфинансиране научне монографије, научни часописи и зборници, а рок за пријаву је 01.09.2021. године.

Исти износ, Министарство је предвидјело и Конкурсом за суфинансирање програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад у 2021. години. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити детаљан опис пројекта унапређења инфраструктуре и набавке опреме, а у случају набавке нове опреме образложење о потреби набавке. Поред тога, услов за конкурисање је и потврда о висини финансијског учешћа НИ организације или других релевантних субјеката, са наведеним износом и процентом од укупне вриједности опреме, затим спецификација неопходне опреме, са тачним називом опреме или дијела опреме за које се траже финансијска средства. Вриједност наведене опреме или дијела опреме мора бити усаглашена са планираним средствима Министарства за ове намјене и не смије бити већа од 10.000, а услов за пријаву на овај конкурс који је отворен до 01.09.2021. године су најмање три понуде.

Конкурс за суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње у 2021. години вриједан 50.000 КМ односи се на учешће у научноистраживачким програмима Европске уније. За стимулисање учешћа научноистраживачких организација из Републике Српске у оквирним програмима Европске уније за истраживање и развој Министарство финансијски подржава научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација. Министарство за учешће у оквирним програмима суфинансира припремне активности на изради пројектних приједлога и одобрене пројекте при чему се даје предност пријавама за програм Хоризонт. Конкурс је отворен до 30.09.2021. године.

Конкурсом за  финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2021. годину Министарсво је ове године предвидјело укупно 65.000 КМ, и то 40.000 КМ за организације иноватора и 25.000 за иноваторе.

Пријаве на овај конкурс се примају до 31.08.2021. године.