Бања Лука: Подршка привреди приоритет

Подршка привредном сектору један је од кључних приоритета Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, а у 2021. години предвиђена су подстицајна средства за повећање плата радника, суфинансирање инвестиционих улагања, обезбјеђивање повољних кредитних средстава кроз различите програме Владе Српске, као и усвајање низа других мјера у циљу растерећења привреде.
За побољшање ефикасности пословања и увођење нових технологија, буџетом Министарства привреде и предузетништва обезбијеђена су средства у износу од четири милиона КМ, те је с тим у вези планирано расписивање Јавног позива за додјелу подстицаја у априлу.
“У 2021. години планирана су подстицајна средства за повећање плата радника у износу од пет милиона КМ, а у току је обрада захтјева за трећи обрачунски период /јул-децембар 2020. године/”, саопштено је из ресорног министарства.
Током 2020. године, подсјећа се, исплаћени су подстицаји за повећање плата радника у укупном износу од 8.035.997 КМ, док је за суфинансирање инвестиционих улагања у набавку опреме и технологије издвојено два милиона КМ.
“Гарантни фонд Републике Српске, који у име Владе Српске управља Гарантним програмом је закључно са данашњим даном издао гаранције у износу од 8.727.950 КМ чиме је подржано добијање 116 кредита у укупном износу од 12.468.501 КМ. Путем Гарантног програма подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије омогућен је олакшан приступ финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење кредитних задужења”, наглашава се у саопштењу.
У саопштењу се наводи да је Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске 12. марта ове године продужио рокове за подношење захтјева за одобрење посебних мјера клијентима банака и микрокредитних организација чији су приходи смањени као посљедица утицаја пандемије, чиме је мјера мораторијума на отплату кредита продужена до 30. јуна, док је мјера грејс периода продужена до 31. децембра ове године.
“Такође, Влада Републике Српске је, с циљем смањења парафискалних издвајања, усвојила законска рјешења чиме су смањена или укинута поједина непореска давања и таксе, а чијом примјеном од 1. јануара је дошло до смањења оптерећења привреде”, наводи се у саопштењу.
Циљ свих наведених активности, истиче се, као дио укупних мјера за опоравак привреде је наставак подршке привредним субјектима који се суочавају са негативним посљедицама пандемије и током 2021. године, при чему ће се посебна пажња посветити улагању у реални сектор.
Из ресорног министарства подсјећају да је међу најзначајним активностима током трајања пандемије била подршка привредним субјектима којима је био забрањен рад, који су имали потпуни или дјелимични престанак са радом, или су радили са смањеним обимом пословања.
За ове привредне субјекте, путем Фонда солидарности Републике Српске и Компензационог фонда Републике Српске за мјесеце март, април и мај 2020. године исплаћено је укупно 67.140.226 КМ, док је за санацију посљедица вируса корона локалним заједницама дозначено 30.451.000 КМ.
“У марту 2020. године за 11.898 привредних субјеката, којима је био забрањен рад, исплаћено је 12.378.351 КМ на име доприноса за плате радника. Током априла за исплату плата са припадајућим доприносима обухваћено је 41.377 радника којима је уплаћено 31.023.608 КМ, док је за санирање посљедица пандемије по основу пада прихода и дјелимичан прекида рада исплаћено 16.234.699 КМ. За подршку привредним субјектима којима је у мају био забрањен рад, за плате, порезе и доприносе радника исплаћено је укупно 7.503.568 КМ”, наглашавају у ресорном министарству.

Извор: СРНА