Бања Лука: Помоћ привредним субјектима који се баве извођачком умјетношћу

Привредни субјекти у Републици Српској чија је претежна /основна/ дјелатност извођачка умјетност имају право на финансијску подршку, у складу са уредбом Владе Српске о помоћи ради санирања финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона, саопштено је из републичког Министарства просвјете и културе.
Ресорно министарство позвало је те привредне субјекте да до 20. децембра поднесу захтјев за остваривање овог права.
Право на додјелу средстава остварују привредни субјекти чија је претежна /основна/ дјелатност извођачка умјетност који имају регистровано сједиште на територији Републике Српске, који нису смањили број радника за више од 15 одсто, поредећи број радника на дан 31. август са 29. фебруаром, који имају финансијски губитак, који подразумијева пад промета најмање од 40 одсто у периоду од јула до септембра ове у односу на исти период 2019. године.
Право на додјелу средстава остварују привредници и који су измирили порезе и доприносе на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, закључно са 30. јуном.
Образац захтјева са пописом потребне документације доступан је на порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске, у секцији “Уредба о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја и туристичким агенцијама”.
Влада Републике Српске усвојила је 3. децембра уредбу о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона.
У припреми и изради уредбе учествовали су и представници пословне заједнице и удружења привредних субјеката сектора обухваћених уредбом.

Извор: СРНА