Бања Лука: Прихваћена иницијатива о привременој одгоди плачања пореских обавеза

Влада Републике Српске прихватила је Иницијативу Привредне коморе Републике Српске о привременој одгоди плаћања пореских обавеза, по годишњим пореским пријавама за 2020. годину, које доспијевају за плаћање до 31. марта. 2021. године.
Комора је упутила инцијативу и Народној скупштини Републике Српске у форми Закона о измјенама и допунама закона о одгоди плаћања пореског дуга по хитном поступку.

– Ова иницијатива достављена је Влади 25. марта ове године, на основу великог броја запримљених молби чланица Коморе, привредних друштава који се суочавају са продуженим дејствима негативних посљедица изазваних појавом вируса корона, које још увијек изазивају озбиљне потешкоће у њиховом пословању – наведено је из Коморе.

Приједлог Коморе подразумијевао је да се обавезе по основу пореза на добит, пореза на доходак, накнаде за унапређење општекорисних функција шума и противпожарне накнаде по годишњим пореским пријавама за 2020. годину, које доспијевају за плаћање 31. марта 2021. године, привремено одгоде до 30. јуна 2021. године, уз прописивање одредбе да ће се наведене обавезе плаћати у ратама до краја 2021. године.

Овај приједлог о привременој одгоди плаћања пореских обавеза је идентичан прошлогодишњем рјешењу који је изазвао позитивне реакције привредних субјеката, те им је помогао да дјелимично ублаже наведене негативне посљедице.

Усвајањем иницијативе, Влада је препознала хитне потребе привреде Републике Српске, посебно уважавајући епидемиолошке мјере, оправдано донесене од стране Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске у циљу сузбијања и спречавања ширења вируса корона, о привременој забрани обављања дјелатности за одређене пословне субјекте.

– На овај начин, и ове године омогућено је великом броју привредних субјеката да превазиђу озбиљне проблеме, изазване појавом вируса корона, који се тичу отежане ликвидности, благовременог измиривања обавеза и функционисања друштва, чиме се позитивно утиче и на одрживост саме привреде Републике Српске у овим неповољним условима – саопштили су из Коморе.

Извор: ba.ekapija.com