Бања Лука: Стратегијом до реинтеграције старијих на тржиште рада

Развојна агенција Републике Српске организовала је данас први онлајн састанак савјетодавне групе у оквиру пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars. Састанку су присуствовали представници Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, Министарства рада и борачко инвалидске заштите,  Завода за запошљавање Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Иновационог центра Бања Лука, Градске развојне агенције Бања Лука, Подручне привредне коморе Бања Лука, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Савеза националних мањина Републике Српске и представник особа старије популације.

На састанку је презентован нацрт заједничке Дунавске макро-регионалне eDigiStars стратегије која има за циљ стварање промјена на локалном, као и на макрорегионалном нивоу у вези са реинтеграцијом старијих особа на тржиште рада кроз изградњу дигиталних вјештина. Стратегија се заснива на националним и територијалним инпутима, научној литератури и стратешким документима ЕУ. Један од кључних елемената стратегије је утврђивање како релевантни територијални актери могу да ојачају и прилагоде системе обуке за старије особе како у партнерским земљама тако и у широј Дунавској регији.

Данашњи састанак је једна од активности пројекта eDigiStars који је суфинансиран из фондова Европске уније (ERDF, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма. Провођење пројекта почело је у јулу 2020. године, а у њему учествује 14 партнерских организација и институција укључујући РАРС као јединог партнера из БиХ и 5 придружених стратешких партнера.

Циљ пројекта је развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење кроз изградњу дигиталних вјештина.