Бања Лука: Усвојен Акционог плана запошљавања

Влада Републике Српске на сједници одржаној 30. 12. 2021. године донијела је Одлуку о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2022. годину.

За реализацију Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2022. годину издвојена су средства из буџета Републике Српске у износу од 14.140.000,00 КМ.

На основу искустава и степена реализације активних мјера из ранијих година, као и средстава која су на располагању за финансирање програма запошљавања у 2022. години, предложена је реализација шест програма.

Акциони план запошљавања у Републици Српској за 2022. годину је сачињен у складу са одредбама и циљевима нове Стратегије запошљавања у Републици Српској за период 2021-2027. година.

Акциони план запошљавања у Републици Српској за 2022. годину  можете  прегледати ОВДЈЕ.