Челинац: Отворен јавни позив привредницима за олакшице

С циљем ублажавања посљедица изазваних епидемијом коронавируса, начелник општине Челинац расписао је јавни позив привредним субјектима са подручја општине Челинац који су обавезни да плаћају комуналну таксу за истицање пословног имена и закуп у корист општине Челинац, на основу којег могу оставрити право на потпуно или дјелимично ослобађање плаћања ових обавеза за март, април и мај ове године.

Јавни позив је расписан на основу одлуке коју је 22. маја усвојила Скупштина општине Челинац.

Крајњи рок за подношење пријава је 1. септембар 2020. године.

Пријаву са потребним Рјешењем о регистрацији привредног субјекта, односно копијом уговора или рјешења о закупу подносиоци могу:

  1. Предати у Пријемну канцеларију (шалтер-сала)
  2. Послати путем поште на адресу: Општинска управа Челинац – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, односно Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Челинац, Првог Крајишког пролетерског батаљона 50, 78240 Челинац
  3. Послати и-мeјлом на адресe: privreda@opstina-celinac.com, urbanizam@opstina-celinac.com

У ПДФ формату могуће је преузети ОДЛУКУ, ЈАВНИ ПОЗИВ, ЗАХТЈЕВ ЗА УМАЊЕЊЕ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ и ЗАХТЈЕВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ЗАКУПА. Документа и обрасци биће дотупни и у рубрици „Актуелно“.

Подсјећамо, сви привредни субјекти (правна лица и самостални предузетници) који су обвезници плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, а којима је због појаве вируса корона у потпуности забрањен рад (угоститељски објекти свих врста, свадбени салони, дјечије играонице, приватне стоматолошке амбуланте, фитнес центри, фризерски и козметички салони, бутици, превозници, такси превозници и ауто-школе) ослобођени су у цјелини плаћања комуналне таксе за мјесеце март, април и мај 2020. године.

–    Свим привредним субјектима (правна лица и самостални предузетници, изузев трговина прехрамбене робе) који су обвезници плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, а којима је ограничено или отежано обављање дјелатности због појаве вируса корона, умањује се уплата комуналне таксе за 50 одсто за мјесеце март, април и мај 2020. године.

–    Обвезници закупа зимских и љетних башта (угоститељски објекти свих врста) ослобађају се у потпуности плаћања ових обавеза за мјесеце март, април и мај 2020. године.

–    Обвезници закупа јавних површина (киосци) ослобађају се у потпуности плаћања обавеза за мјесеце март, април и мај 2020. године.

–    Закупци пословних простора који се налазе у власништву општине Челинац, а којима је у потпуности забрањен рад, биће ослобођени плаћања закупа за мјесеце март, април и мај 2020. године.