Хан Пијесак: Планирана изградња нове пословне зоне

Општина Хан Пијесак планира да гради нову индустријску зону, односно, да прошири постојећу зону Мекоте гдје се задржава садашња инфраструктура, предвиђено је у оквиру предложеног Нацрта Просторног плана за период од 2020. до 2039. године.

Наиме, постојећа индустријска зона Мекоте налази се у насељу Кусаче и представља brownfield локацију. Како су за еКапију навели из Општине Хан Пијесак, у зони се сада налази један објекат који је грађевински очуван, располаже са комплетном инфраструктуром, али је неопходна поправка инсталација и улагање у опрему.

– Индустријска зона се налази на око 3 км од општинског центра Хан Пијесак према Сарајеву, поред магистралног пута Пале–Зворник М115, док планирана индустријска зона обухвата простор са лијеве стране магистралног пута Пале–Зворник М115 и са десне стране регионалног пута Р5106, укупне површине 34,3 ха – наведено је у опису предложеног документа.

Уз то, Нацртом Просторног плана општине предвиђено је увођење административних и финансијских олакшица за будуће инвеститоре.

– Планом су предложене пореске олакшице као једна од мјера које су потребне за даљи развој индустрије и цјелокупне привреде. Такође је ради стварање предуслова за формирање нових привредних зона предложена додјела земљишта, ослобађање од општинских дажбина, укидање административних препрека и слично.

Осим тога, предложено је да кредитна политика буде у функцији подстицаја развоја малих и средњих предузећа.

Правци развоја

Главни правци развоја у оквиру Нацрта Просторног плана и највећи потенцијали општине су у прерађивачкој индустрији, дрвопреради (не само примарна прерада, већ и финална производња), текстилној индустрији, потом у пољопривреди и развоју сточарства и ратарства.

За развој туристичких пројекта потенцијал лежи у ловном (срнећа, медвеђа и зечија дивљач, дивља свиња и љештарка) и риболовном (водотоци Кривача, Штекавац, Пиштица, Бјесница, Ступчаница, Варошница, Црна Ријека), сеоском – етно и еко туризам у комбинацији са аутохтоном гастрономском понудом (романијски скоруп-кајмак и друге врсте млијечних производа). Подручје општине је погодно и за спортско-рекреативни туризам (зимски туризам – Јазавичје рупе, излетнички туризам – Комница, видиковци – Жеженица, Мала Игришта, Височке стијене, Кривачке стијене, затим коњички спортови, брдски бициклизам, планинарење, брање шумских плодова, глјива и лјековитог билја), културно-манифестациони (Чучкови књижевни сусрети, бројни културно-историјски споменици, национални споменици и др.) и вјерски туризам (манастир Пјеновац, храм Светог цара Константина и царице Јелене, Црква Светог великомученика Пантелејмона).

Предности општине

У географском погледу општина Хан Пијесак припада Источној Босни, подручје између перипанонске Босне и планинске Херцеговине, Сарајевске котлине и Дрине. Регију карактеришу високе и више планине са глацијалним облицима, умјерено – континентално, субалпско и планинско поднебље, шумовите планине. Главна хидрографска обиљежја су водотоци; Кривача, Штекавац, Пиштица, Бјесница, Ступчаница, Варошница, Хански поток, Црни поток, Црна ријека, Ријека…

Захваљујући климатским погодностима, чистом ваздуху, високој концентрацији озона у Хан Пијеску, и краљ Александар Карађорђевић је 1919. године дао да се изгради вила-љетњиковац.

Од укупно 315,77 км2 (31 576,93 ха) землјишта, користи се 19 265,56 ха или 61,01 % као шумско земљиште. Стање шума и шумског землјишта исказано по ширим категоријама показује да је, на подручју општине, највеће учешће категорије високих шума са природном обновом (16 571,45 ха или 93,64%), што је знатно изнад републичког просјека који за високе шуме са природном обновом као носиоце привредног коришћења овог природног ресурса износи око 43,52%. Овом у прилог иде чињеница да шуме неподесне за газдовање (категорија 6000) чине свега 1,04 % (184,18 ха), што је испод републичког просјека који за ову категорију износи 1,78%, истакнуто је из Општине Хан Пијесак.

Једна од важнијих саобраћајница која пролази кроз општину је магистрални пут М115 (стара ознака М19), у правцу сјевер – југ, повезујући Пале – Соколац – Хан Пјесак – Власеницу – Зворник и регионални пут Р5106 (стар ознака Р467) у правцу исток – запад, повезујући општину Хан Пијесак са Федерацијом БиХ – Рогатица – Вишеград па даље на исток.

Наводе да је у планском периоду потребно почети изградњу брзог пута који би повезивао општине Бијелјина – Зворник – Милићи – Хан Пијесак – Соколац.

Нацрт Просторног плана општине Хан Пијесак 2020 – 2039. године је израдио Институт за грађевинарство ИГ Бањалука, а документ је био на јавном увиду од средине октобра до средине новембра.

Сљедећа фаза биће израда Приједлога Просторног плана општине Хан Пијесак. Приједлог плана се доставља Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију на сагласност, а по добијању сагласности Приједлог плана се доставља Скупштини општине на усвајање.

Извор: ba.ekapija.com