Отворен јавни позив за капиталне инвестиције

На основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2021. години („Службени гласник Републике Српске“ број 13/21) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске – Агенција за аграрна плаћања, расписала је 26.2.2021.  јавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2021. години.

Право на подстицајна средства за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи корисници остварују за инвестиције у пољопривредну механизацију, инвестиције у сточарску производњу, инвестиције у биљну производњу, инвестиције за прераду пољопривредних производа, инвестиције у регионалне дистрибутивне центре и инвестиције у адаптацију, изградњу и опремање рибогојилишта.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања.
Из Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Челинац позивају пољопривреднике са подручја општине да се за помоћ при попуњавању образаца и прикупљање документације обрате у канцеларије број 1 и 4 Општинске управе. За сва додатна појашњења заинтересовани могу позвати бројеве телефона 051/553-045 и 051/553-043.
Јавни позив и важећи правилник заинтересована јавност може преузети на званичној интернет страници министарства.