Петрово: На продају земљиште у пословној зони Сочковац

Начелник општине Петрово расписао је јавни оглас за продају непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације. Предмет продаје је непокретност-неизграђено грађевинско земљишта у Пословној зони Сочковац – кућа површине 14 м2, 3 класе површине 948 м2 и остало неплодно земљиште од 863 м2.

Како се наводи у огласу објављеном на страници општине, почетна продајна цијена непокретности износи 22.114 КМ.

– Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију. Физичка лица која учествују у јавном надметању потребно је да комисији доставе на увид један од идентификационих докумената, овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа – додаје се.

Купац земљишта, као будући инвеститор, дужан је да у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, изградити пословни објекат у складу са планским документом-Регулационим планом Пословна зона Сочковац и почне са радом. Такође, потребно је да у периоду од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, запосли у стални радни однос најмање три радника са подручја општине Петрово и задржи их у радном односу најмање три године.

Лицитација ће бити одржана 16. децембра 2021. године у 9 часова у згради општине Петрово.

За више информација о огласу погледајте OVDJE.