Приједор: Подстицаје остварило 1409 корисника

За подршку пољопривреди у буџету града Приједора лани је било планирано 680.800 КМ, а реализовано је 889.305 КМ, наводи се у информацији о реализацији буџетских средстава за пољопривредну производњу за 2020. годину.
На јавне позиве за више различитих програма подршке пољопривреди запримљене су 1.332 пријаве од којих је позитивно ријешено 1.178 за укупно 1.409 корисника.
Пријаве су, осим физичких лица и предузетника, подносила удружења, а реализовано је и седам споразума о суфинансирању пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
“Реализацијом буџетских средстава у области пољопривреде у 2020. години повећана је висина прихода пољопривредних произвођача, помогнута је садња воћа, постављени су нови пластеници и извршена је дјелимична санација штете у воћарској и пчеларској производњи, чиме је настављен тренд стварања позитивне климе у области пољопривредне производње”, наводи се у информацији.
Подстицаји пољопривредној производњи додјељују се у континуитету од 2007. године у складу с програмима који прописују услове, врсту и висину подстицаја, потребну документацију и поступке.
Накнадно су, у априлу прошле године, ради ублажавања посљедица изазваних вирусом корона, донесени и програми кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике, те суфинансирања прољетне сјетве.

Извор: СРНА