Процијените дигиталну зрелост предузећа кроз бесплатан онлајн алат

Како би подржао домаће предузетнике у унапређењу њиховог пословања, Развојни програм Уједињених нација, у оквиру пројекта DigitalBIZ, је креирао бесплатан онлајн алат за подршку дигитализацији микро, малих и средњих предузећа, под називом „Дигитални пулс“.

Овим алатом могуће је извршити самопроцјену дигиталне зрелости предузећа у областима дигитална комуникација, дигитални односи са клијентима, дигитално и запосленици, информацијска и ИТ сигурност, дигитално управљање компанијом и дигитална производња и услуге. На основу резултата самопроцјене, алат нуди и савјете за унапређење, тачније скуп основних препорука које ће предузећима помоћи на путу њихове дигиталне трансформације.

„Дигитални пулс“ је базиран на искуствима и добрим праксама из Европске уније, која су прилагођена потребама домаћих предузећа.

„Дигитални пулс“ је доступан на онлине платформи www.digitalnaekonomija.ba. Позивамо представнике свих микро, малих и средњих предузећа искористе ову платформу и тако сазнају како унаприједити своје дигитално пословање.

Пројекат DigitalBIZ је пројекат Развојног програма Уједињених нација (УНДП) који пружа подршку дигиталној трансформацији привреде кроз потребне политике и регулаторне измјене, развој капацитета, као и развој инфраструктуре за пренос технологије и потицање иновација. Овај пројекат предвиђа пружање подршке институционалним партнерима, посебно пружатељима услуга за развој пословања (нпр. привредне коморе, развојне агенције, иновациони центри, технолошки паркови итд.) у стварању повољног окружења за развој дигиталне економије односно повећање продуктивности постојећих економских сектора, растућих нових тржишта и сектора, као и убрзање укупног економског раста кроз дигиталне иновације.